Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Community of Values as a Key Factor of Decolonization
(Dekolonizasyonun Temel Bir Faktörü Olarak Değerler Topluluğu )

Author : Yaroslav Pasko  & Gennadiy Korzhov  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:1
Page : 25-42
    


Summary
Makale Polonya ve Ukrayna'daki sömürgecilik sorunlarıyla ilgileniyor. Kolonizasyon mirasının ortadan kaldırılması sürecinde ulusal toplulukların gelişiminin ahlaki düzenleyici ve işlevsel temelleri arasındaki ilişki irdelenir. Yazarlar, iki devletteki sosyal değişimin en aktif güçleri olan Dayanışma ve Maidan toplulukları tarafından şekillendirilen sömürgeciliğin iki versiyonu arasındaki zıtlığı analiz etmeye çalışıyorlar. Bu sosyal gruplar, geleceğin belirli entelektüel ve sosyal vizyonlarının taşıyıcıları olarak hareket eder ve belirli tarihsel ve değer belirleyicilerini temsil eder. Makale, Orta Avrupa ve Rus sosyo-kültürel etkileri ile ilgili, kayırmacılığın ve boyun eğdirmenin boyutlarıyla çelişen özgürlük değerlerinin oluşumuna ilişkin teorik yaklaşımları genellemektedir. Araştırma, Ukrayna toplumunun çoğunlukla Orta Avrupa topluluklarının mirasını ihmal ettiğini doğrulamaktadır: toplumsal sosyal deneyim, dayanışma ve sosyal pragmatizm. Kurumsal ve yaşam dünyası (Lebenswelt) düzeylerinde, 2014 Onurun Devrimi olayları sırasında son derece alakalı olan ve Yanukoviç sömürge rejiminin devrilmesine yol açan değerler ve ilkeler şu anda göz ardı edilmektedir. Aksine, Polonya Dayanışması, güçlü entelektüel yansıması ve tarihsel geçmişi yeniden düşünmesi yoluyla topluma değerli bir değişim vizyonu sunmayı ve pratik gerçekleştirilmesini desteklemeyi başaran başarılı bir sömürgecilik karşıtı topluluk olarak düşünülebilir.

Keywords
Sömürgecilik, komünizm sonrası dönüşüm, değerler topluluğu, dayanışma, Maidan.

Abstract
The article deals with the problems of decolonization in Poland and Ukraine. The relationship between the moral-regulatory and functional foundations of the development of national communities in the process of eliminating colonization heritage is scrutinized. The authors endeavor to analyze the contrast between the two versions of decolonization embodied by the most active forces of social change in the two states: Solidarity and Maidan communities. These social groups act as bearers of certain intellectual and social visions of the future, representing certain historical and value markers. The article generalizes theoretical approaches related to Central European and Russian socio-cultural influences relating to the formation of the values of freedom that conflict with the dimensions of clientelism and subjugation. The research confirms that Ukrainian society mostly neglects the heritage of Central European communities: communitarian social experience, solidarity, and social pragmatism. At the institutional and life-world (Lebenswelt) levels the values and principles that were extremely relevant during the events of the 2014 Revolution of Dignity and led to the overthrow of the Yanukovich colonial regime are currently ignored. On the contrary, Polish Solidarity can be considered a successful anti-colonial community which through its powerful intellectual reflection and rethinking of the historical past has been able to offer society a valuable vision of change and to uphold its practical realization.

Keywords
Decolonization, post-communist transformation, community of values, Solidarity, Maidan.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri