Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tek-Boyutlu İnsan’ın Ötesinde: Marcuse’nin Meyerhoff Konferansı
(Beyond One-Dimensional Man: Meyerhoff Lecture of Marcuse )

Author : Halil Çakır  & Elif Can Çakır  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:1
Page : 179-195
    


Summary
Frankfurt Okulu üyeleri içinde politik duruşu ile öne çıkan Herbert Marcuse, Okulun düşüşe geçtiği dönemde oldukça popüler hale gelmiştir. 1960’lara kadar kapitalist toplumlarda değişim fikrine oldukça mesafeli duran Marcuse, başeseri Tek-Boyutlu İnsan’da bu mesafeyi, tek boyutlu toplum fikri ile getirir. Modern toplumların eleştirisi noktasında okul ile aynı çizgide ilerleyen Marcuse, 1960’lardan itibaren yükselişe geçen öğrenci hareketlerinin etkisiyle kendi teorisini de gözden geçirmiştir ve toplumsal değişim imkânını, işçi sınıfında değil öğrenciler ve diğer emekçi sınıflarda görmüştür. Marcuse’nin düşüncesindeki bu dönüşüm, onun 1968’de meslektaşı Hans Meyerhoff’a ithaf ettiği ve Beyond One-Dimensional Man adını verdiği konferansta dile getirdiği düşünceleri üzerinden okunabilir. Dahası, bu görüşleri, Marcuse’nin sonraları kaleme alacağı geç dönem çalışmalarındaki temaları aydınlatması bakımından önemlidir. Marcuse’nin diğer çalışmalarının gölgesinde kalan bu metin, bu çalışmada Marcuse’nin eleştirel teorisindeki dönüm noktalarından biri olarak ele alınmaktadır.

Keywords
Frankfurt Okulu, eleştirel teori, Herbert Marcuse, tek-boyutlu insan, Hans Meyerhoff.

Abstract
Herbert Marcuse, who stands out with his political stance among the members of Frankfurt School, has become quite popular at the time of the school’s decline. Marcuse remained very distant to the idea of change in capitalist societies until the 1960s, he brought this distance with the idea of a one-dimensional society in his masterpiece of One-Dimensional Man. Having proceeded in line with the school about the critique of modern societies, Marcuse revised his theory under the influence od the student movements that had been on the rise since 1960s, and saw the possibility of social change in students and working classes, not in the proletariat. One can trace this transformation in Marcuse’s thought in the lecture, which he dedicated to his colleague Hans Meyerhoff in 1968 and called Beyond One-Dimensional Man. Moreover, these views are important in terms of elucidating the themes in the later works of Marcuse. Having been overshadowed by Marcuse’s other Works, this lecture is considered in this paper one of the touchstones in Marcuse’s critical theory.

Keywords
Frankfurt School, critical theory, Herbert Marcuse, one-dimensional man, Hans Meyerhoff.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri