Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Aristoteles’te Ahlaki Bir Eylem Olarak Yönetim ve Politika
(Administration and Politics as an Moral Actions in Aristotle )

Author : Devrim Özkan    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:1
Page : 135-156
    


Summary
Bu çalışma, Aristoteles’in politika felsefesinde yönetimi ve politikayı, ‘yüce gönüllü’ devlet adamlarının ahlaki eylemleri olarak nasıl tanımladığını inceler. İdeal bir rejimin ve yönetimin nasıl olması gerektiği politika felsefesinin en eski meselelerinden biridir. Aristoteles’in ideal devlet adamı ve yurttaşın nasıl olmaları gerektiğine dair düşüncelerinin yanı sıra, hangi rejimin tercih edilmesi gerektiği hakkındaki kavrayışı da güncel politik meselelerin çözüme kavuşturulabilmesi için önemli birer aparat olmaya devam etmektedirler. Bu çerçevede, bu makale, Aristoteles’in insanı, diğerleriyle birlikte, birbirini tamamlayan eşgüdümlü eylemlerde bulunmaya meyilli bir varlık olarak kavramasının politika felsefesi açısından önemini analiz eder.

Keywords
Aristoteles, yönetim, ahlak, politika, yüce gönüllü.

Abstract
This study examines how Aristotle defines politics and administration in his political philosophy as the moral actions of the “great-souled” statesmen. How an ideal regime and administration should be is one of the oldest issues discussed by political philosophy. In addition to Aristotle's ideas about how the ideal statesman and citizen should be, his conception of the ideal regime that should be preferred continues to be important apparatuses for resolving current political issues. In this context, the article analyzes the importance, from political philosophy, of Aristotle's comprehension of the human being, as a creature that inclines to carry out coordinated actions, together with others, that complete each other.

Keywords
Aristotle, administration, moral, politics, great-souled.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri