Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Epistemological Layers: Analysis of Changes in Cultural Paradigms on the Example of the Mid-18th Century European Culture
(Epistemolojik Katmanlar: 18. Yüzyıl Ortası Avrupa Kültürü Örneği Üzerine Kültürel Paradigmalardaki Değişimlerin Analizi )

Author : Oleh Shepetiak    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9:4
Page : 913-924
    


Summary
Bu çalışmadan önce yazar, tüm biliş alanlarında değerlerdeki genel değişim eğilimlerini ve baskın fikirleri tanımlamakla görevlendirildi. Çalışma sırasında bir dönem ve bir uygarlık alanının farklı bilgi dalları karşılaştırılmıştır. Yazar, içlerindeki gelişmiş eğilimleri analiz etmektedir. O, 18. yüzyıl ortalarında Avrupa kültürü örneğini seçmektedir. Makale, felsefe, ekonomi, dilbilim ve doğa bilimlerinin bilimsel paradigmalarındaki değişiklikleri ele almaktadır. Dolayısıyla, bilimsel bilginin tüm alanlarında, doğaya ilgi eğilimi vardır. Özellikle felsefede, insanın doğal durumunun değeri Rousseau'yu "insan doğasına önder" olarak savundu, bu dönemin ekonomisinde, fizyokrat okulun kurucuları Quesnay ve Turgot'a önemli bir katkı var. Sermaye kavramını değiştiren ve doğanın değerini gösteren dilbilimciler Dumarsais, de Condillac ve Gebelin, dil öğreniminde yani doğal dillere olan ilgiyle önemli bir atılım gerçekleştirdi. Doğa bilimlerinde, bilim adamları ayrıca doğayı aktif olarak inceledi; özellikle, Lavoisier'in yanma teorisinin keşfine ve Linnaeus'un hayvan ve bitki sınıflandırmasının yeniden tanımlanmasına atıfta bulunmaktadır.

Keywords
Biliş, epistemolojik katman, paradigma, bilimsel devrim, doğa.

Abstract
Before this study, the author was tasked with identifying general tendencies of changes in values and dominant ideas in all spheres of cognition. During the study different branches of knowledge of one period and one civilization area are compared. The author analyzes the tendencies developed in them. He chooses the example of the mid-18th century European culture. The article considers changes in scientific paradigms of philosophy, economics, linguistics, and natural sciences. Thus, in all areas of scientific knowledge, there is a tendency of interest in nature. In particular, in the philosophy, the idea of the value of the man’s natural state advocated Rousseau in his "ode to human nature," in the economics of this period, a significant contribution belongs to Quesnay and Turgot, the founders of the physiocratic school, who changed the concept of capital and showed the value of nature. Linguists Dumarsais, de Condillac and de Gebelin made a significant breakthrough in language learning, namely by the interest in natural languages. In the natural sciences, scientists also actively studied nature; in particular, it refers to the discovery of the Lavoisier’s theory of combustion, and the redefinition of the Linnaeus’s classification of animals and plants.

Keywords
Cognition, epistemological layers, paradigm, scientific revolution, nature.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri