Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Philosophy of a Surname: Ukrainian Context
(Soyadı Felsefesi: Ukrayna Bağlamında )

Author : Svitlana Khrypko  & Ganna Iatsenko  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9:4
Page : 899-912
    


Summary
Makale, Ukrayna antroponomisinin bilim alanındaki soyadı fenomeni konusuna ayrılmıştır. Soyadı oluşturma işleminin semantik ve felsefi bağlamları vurgulanır; Bunu Ukrayna soyadlarında Müslüman izleri takip ediyor. Soyadı sembolik bir ta-raftan ele alınır, dahası, kökenleri ve dönüşüm yolları incelenir. Miras soyadlarının değeri, onların düşünceleri ışığında, ulusal kültür ve dünya görüşünün ayrılmaz bir parçası olarak belirtilmektedir. Çalışma, aile adlarının (babanın adları ya da soyadlarının) genel sistematikleştirilmesini sağlamayı, ailenin yapısındaki manevi özellikleri, bölgesel soyadlarını belirlemeyi ve vurgulamayı amaçlamaktadır. Makale, Ukrayna kültüründe adlandırma geleneğinin kapsamlı bir çalışmasının ikinci kısmıdır.

Keywords
Soyadı, özel ad, antroponomi, ulusal manevi gelenek, etnik kültür.

Abstract
The article is devoted to an issue of surnames’ phenomenon in the scientific field of Ukrainian anthroponomics. The semantic and philosophical contexts of the surnames’ creation are highlighted; a Muslim trace in Ukrainian surnames is followed. The surnames are considered from a symbolic aspect, moreover, their origins and the ways of transformation are examined. The heritage surnames’ value is treated in the light of their consideration as an integral part of the national culture and worldview. The article aims to provide the general systematization of patronyms (the father’s names or surnames), determine and highlight the spiritual peculiarities in the structure of the family, especially the local surnames.

Keywords
Surname, proper noun, anthroponomy, national spiritual tradition, ethnical culture.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri