Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Irigaray, Feminizm ve Psikanaliz
(Irigaray, Feminism and Psychoanalysis )

Author : Sadık Erol Er  & Fatime Gümüş  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9:3
Page : 819-841
    


Summary
Luce Irigaray’ın çalışmaları psikanaliz ile yakından ilişkilidir. Batı felsefesinin eril yapısını tahrip etmede psikanalizden oldukça faydalanır. Öte yandan Freud ve Lacan’a yönelik eleştirileri de bir hayli dikkat çekicidir. Çünkü Irigaray’a göre gerek Freud gerekse de Lacan eril dil ve gramer içerisinde iş gören birer düşünürdürler. Bu bağlamda bu çalışmada Irigaray’ın psikanaliz ile olan ilişkisi çerçevesinde Batı felsefesine yapmış olduğu bazı eleştiriler ele alınacaktır. Bu eleştireler dâhilinde Irigaraycı dişil bir öznelliğin ve dilin imkânı soruşturulacak ve bu imkân dâhilinde Irigaray’ın Platon’un mağara mitine yönelttiği eleştiriler üzerinden “Anne-Kız” ilişkisi serimlenmeye çalışılacaktır.

Keywords
Eril, dişil, psikanaliz, feminizm, Platon, öznellik, dil.

Abstract
Luce Irigaray’s works are closely related to psychoanalysis. She quite benefits from psychoanalysis in destroying the masculine structure of Western philosophy. On the other hand, her criticisms regarding Freud and Lacan are remarkable, as according to Irigaray, both Freud and Lacan are philosophers who carry out their works within the context of masculine language and grammar On these basic ideas , this study discusses Irigaray’s relationship with psychoanalysis and some of her criticisms against the Western philosophy. Through her criticisms, Irigarayan feminine subjectivity and possibility of language will be investigated while within this possibility, the relationship of “mother-daughter” will be aimed to explain, especially the criticism of Irigaray which targets Plato’s cave allegory.

Keywords
Masculine, feminine, psychoanalysis, feminism, Plato, subjectivity, language

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri