Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Metaphysics of Knowledge: A Qur'anic Perspective
(Bilgi Metafiziği: Kur'ani Bir Perspektif )

Author : Mehmet Sait Reçber    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9:3
Page : 573-584
    


Summary
Bu makalede insan bilgisinin gerçekte mümkün olduğu düşüncesinden hareketle insan bilgisini mümkün kılan koşulların neler olduğu felsefî sorununu Kur’an’ın meta-epistemolojik sezgilerine referansla yanıtlamaya çalışıyorum. Bunun için, evvela “insan bilgisini mümkün kılan nedir?” sorusunu yanıtlamaya çalışan bazı felsefî yaklaşımları, özellikle de Kant’ın yaklaşımını değerlendikten sonra, benzer bir şekilde, Kur’an’ın Tanrı ve insan ilişkisine dair meta-epistemolojik sezgilerinin insan bilgisinin imkânı sorusuna ışık tutacağını düşünüyorum.

Keywords
Tanrı, Kur'an, insan bilgisi, Kant, meta-epistemoloji, aşkınsal argümanlar.

Abstract
Granted that human knowledge is, in fact, possible, I attempt to answer the philosophical question i.e., how the metaphysical conditions that make human knowledge possible by reference to the Qur’anic meta-epistemological intuitions. To achieve this, I first examine some philosophical attempts, Kant’s approach, in particular, offering an answer to the question “what makes knowledge possible?” from the transcendental point of view. Then, similarly, I propose that the Qur’anic meta-epistemological intuitions about the relation between human beings and the Divine can shed light on the problem of how human knowledge is, in fact, possible from a Qur'anic perspective.

Keywords
God, the Qur’an, human knowledge, Kant, meta-epistemology, transcendental arguments.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri