Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gaston Bachelard’ın 'Hayır' Diyen Felsefesi
(Gaston Bachelard’s Philosophy of 'No' )

Author : Ezgi Ece Çelik    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9:3
Page : 765-778
    


Summary
Bachelard’ın felsefesi, Descartesçı-olmayan bir epistemoloji aracılığıyla, nesneyi bütünlüğü içinde dolaysız biçimde bilen öznenin yerinden edilmesi girişimidir. Kartezyen felsefeden kopuşu vurgulaması bakımından Canguilhem, Foucault gibi düşünürleri etkileyen ve postyapısalcı tartışmaların güzergahının belirlenmesine katkıda bulunan Bachelard rasyonelliğe bağlı kalmakla birlikte, kapalı rasyonel sistemlere hayır diyerek, yaşama açık, uygulamaya ve sınamaya dayanan bir bilim tasarımı ortaya koyar. Bu çalışmada da amaçlanan, rasyonalizm ile kurduğu ilişkiyi temele alarak Bachelard’ın bilimsel yaklaşımının epistemolojik kopuş, epistemolojik engel, rasyonalizmüstücülük, uygulamalı rasyonalizm, fenomenoteknik mefhumları aracılığıyla değerlendirilmesidir.

Keywords
Bachelard, bilim, rasyonalizm, rasyonalizmüstücülük, fenomenoteknik.

Abstract
Bachelard’s philosophy is an attempt to displace the subject that knows everything in its entirety, through a non-Cartesian philosophy. Bachelard’s philosophy of “no”, a philosophy of scientific mind, which influences Canguilhem, Foucault and poststructuralist discussions, is open to life, and based on practice and testing. Thus, this study aims to evaluate Bachelard’s idea of science and his philosophy through concepts of the epistemological obstacle, epistemological rupture, surrationalism, applied rationalism, and phenomeno-technic.

Keywords
Bachelard, science, rationalism, surrationalism, phenomenotechnic.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri