Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ahlak Felsefesi Bağlamında Sorumluluk ve Özgürlük İlişkisi
(Relationship between Responsibility and Freedom in the context of Moral Philosophy )

Author : Seyit Coşkun    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9:2
Page : 515-533
    


Summary
Bu çalışmada, tarihsel-olgusal ve sistematik olarak ahlak felsefesi çerçevesinde ortaya konulan sorumluluk ve özgürlük problemi araştırılmaktadır. Bu doğrultuda, öncelikle ahlak ve etik kavramlarının ayrımı üzerinde durulmaktadır. Bu temelde, geleneksel ve tarihsel olarak ortaya konulan belirli etik kuramlar çerçevesinde sorumluluk ve özgürlük ilişkisinin kavramsallaştırması ve anlamlandırılması ele alınmaktadır. Aynı zamanda, özellikle ahlaki olarak sorumluluk ve özgürlük kavramlarının temelinde yer alan belli bir bireysellik veya öznellik anlayışının da izleri sürülmektedir. Diğer yandan, hem modern rasyonellik ve kesinlik hem de modern bireysellik ve öznellik anlayışını sorgulayan ve yerinden eden post-modern yaklaşımın etik anlayışı ve bu anlayışa bağlı olarak ortaya konulan sorumluluk ve özgürlük ilişkisinin temel yönleri gösterilmeye çalışılmaktadır. Dolayısıyla, çalışmada geçmişten günümüze bazı temel etik kuramlar temelinde ortaya konulan sorumluluk ve özgürlük anlayışı üzerinde durulmakta ve bu anlayışın dönüşümüne bağlı olarak kavramsal ve bağlamsal birtakım temel belirlemeler yapılmaktadır.

Keywords
Etik, ahlak, ahlak felsefesi, sorumluluk, özgürlük.

Abstract
The study takes into consideration the relationship between responsibility and freedom, which is set forth within the framework of moral philosophy in a historical-factual and systematic way. For this purpose, firstly, we determine the distinction between concepts of ethics and morality. Then, we deal with the conceptualization and meaning of the relationship between responsibility and freedom within the framework of specific ethical theories, both traditionally and historically. Furthermore, we examine in particular the role of individualism or subjectivity, which is at the core of the concepts of moral responsibility and freedom. On the other hand, the study determines the basic aspects and the relationship between freedom and responsibility within the framework of the post-modern ethical approach, that questions and removes modern rationality and certainty as well as modern individuality and subjectivity. Thus, the study focuses on the concept of responsibility and freedom which has been laid down on the basis of some basic ethical theories from the past to the present, and some conceptual and contextual basic determinations are made depending on the transformation of this understanding. Thus, the study focuses on the concept of responsibility and freedom, developed by some basic ethical theories of the past and present, and, in accordance with the genesis of these concepts, puts forward some basic conceptual and contextual definitions.

Keywords
Ethics, morality, moral philosophy, responsibility, freedom.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri