Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Criticism of the Non-Theistic Explanations of Fine-Tuning
(Hassas Ayar'ın Teist Olmayan Açıklamalarının Eleştirisi )

Author : Enis Doko    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9:2
Page : 299-317
    


Summary
Çağdaş fizik evrenimizin yaşam için hassas ayarlı olduğunu göstermiştir. Bazı teistler evrenin yaşam için hassas ayarının Tanrı’nın varlığı lehindeki bir Teleolojik argümana öncül oluşturabileceğini iddia etmişlerdir. Böyle bir argüman geliştirmenin bir yolu, teistik tasarım hipotezinin hassas ayarın en iyi açıklması olduğunu iddia etmektir. Bu argüman karşısında uygulanabilecek iki temel strateji vardır. Birinicisi hassas ayarla ilgili teistik tasarım hipotezinden daha güçlü doğalcı açıklamalar olduğunu iddia etmektir. Bu makalede tasarım argümanının iki en önemli alternatifi olan daha temel bir yasa ve çok evrenler hipotezlerini inceleyeceğiz. İkincisi teistik tasarım hipotezinin hassas ayarı açıklayabileceği fikrine itiraz edilebilir. Bu strateji ile yaklaşan iki itiraz “boşlukların Tanrısı” ve “Tanrı’yı kim tasarladı?” da ele alıp değerlendirmeye çalışacağız. Makalemizde iki yaklaşımın da hassas ayara dayalı Teleolojik argümanı çürütemediğini göstermeye çalışacağız.

Keywords
Hassas ayar, teleolojik kanıt, çok-evrenler, teizm lehindeki argümanlar, doğalcılık.

Abstract
Modern physics has shown that the universe is fine-tuned for life. Theists have argued that fine-tuning of the universe for life can be used as a premise in for a teleological argument for the existence of God. One possible way to develop such an argument is to argue that the best explanation of fine-tuning is theistic design hypothesis. There are two strategies which can be employed against this argument. First one can claim that there are naturalistic explanations of fine-tuning superior to the design hypothesis. In this paper, we analyze the two main alternatives of the design hypothesis, the more fundamental law, and multiverse hypothesis. The second one can object to the claim that the design hypothesis can explain fine-tuning. We also analyze two such objections the “God of the gaps” objection and “Who designed the God” objection. We try to show that both approaches do not undermine the teleological argument based on fine-tuning.

Keywords
Fine-tuning, teleological argument, multiverse, arguments for theism, naturalism.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri