Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


José Saramago’nun Din Eleştirileri Üzerine Bir Analiz
(An Analysis on José Saramago's Criticism of Religion )

Author : Ömer Faruk Erdem    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9:3
Page : 797-818
    


Summary
Nobel ödüllü, Portekizli roman ve öykü yazarı olan Saramago, çok uluslu şirketler ve küreselleşme karşıtlığının yanı sıra ateist görüşleriyle de tanınmaktadır. Eserlerinde din, tanrı, kötülük, kader, ruh vb. metafizik kavramlardan sıkça bahseden Saramago, din olarak yakından bildiği ve üzerinde durduğu Yahudilik ve Hristiyanlığa dair eleştirilerini tüm dinleri kapsayacak şekilde biçimlendirmiştir. Hristiyanlığın yaygın olduğu bir coğrafyada insani zaafları kullanan bir kurumsal yapıyla karşılaşan Saramago’ya göre dinler, insanların zaafları sonucu ortaya çıkmış ve bu zaafları kullanan kurum ve insanlarca verimli bir arazi halini almışlardır. Onun, dinlerin ontolojik, epistemolojik ve değerler alanlarını temelden eleştirmekten ziyade uygulayıcılar ve istismarcılar üzerinde durduğu ve eleştirilerini de daha çok bu yönde yaptığı görülmektedir. Bu çalışmada, Saramago’nun neredeyse tüm çatışmalar ve istismarın kaynağı olarak gördüğü dine yönelik eleştirileri ve analizleri ele alınmaya çalışılmıştır.

Keywords
Saramago, din, ateizm, ötekileştirme, kurumsal din, edebiyat.

Abstract
Nobel laureate, Portuguese novelist and short story writer, Saramago is known for his atheist views as well as for his anti-multinational companies and anti-globalization views. Saramago, who frequently debated the metaphysical concepts like religion, God, evil, destiny, soul, etc. in his works, shaped his criticism that covers all religions from Judaism and Christianity, which he knew closely and emphasized as religion. Faced with an institutional structure that uses weaknesses in a region where Christianity is widespread, according to Saramago, religions have emerged as a result of human weaknesses and become a fertile land by the institutions and people who use these weaknesses. We see that his focus is on practitioners and abusers and makes his criticism more in this direction rather than to criticize the ontological, epistemological and values fields of religions. This study aims at presenting and analyzing Saramago's criticisms of religion, which he sees as the source of almost all conflicts and exploitation.

Keywords
Saramago, religion, atheism, othering, institutional religion, literature.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri