Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bir Sunum Kipi Olarak Sinn
(Sinn as a Mode of Presentation )

Author : Nazım Gökel    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9:3
Page : 651-671
    


Summary
Frege’ye göre, anlamlar nesnenin sunum kiplerinden çıkar. Frege’nin teleskop örneğinden hareketle şu ilkeye ulaşırız: Bir şey sunum kipidir eğer ortada bu sunum kipini gerçekleştirecek bir nesne varsa. Fakat, makalede ilerledikçe Frege’nin bir gönderimi olmadığı halde anlamı olan özel isimlerden, yine aynı şekilde bir gönderimi olmadığı halde bir düşünce dile-getiren cümlelerden bahsettiğini görüyoruz. Burada da şöyle bir ilke karşımıza çıkar: Bir sunum kipi olan anlam, gönderimden bağımsızdır. Eğer sunum kipi tanım gereği bir nesnenin ilk önce var olmasını gerektiriyorsa, bu sunum kipinin aynı zamanda nesneden/gönderimden bağımsız olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Makalenin ilk bölümünde Frege’nin kuramını merkeze aldığım sorun kapsamında ana hatlarıyla açıklayacağım. İkinci bölümde, Evans ve Beaney’in önerdiği çözüm yollarını açıkladıktan sonra özellikle Beaney’in yaklaşımına Frege-ci bir eleştiri getirmeye çalışacağım. Daha sonrasında, bu sorunun-Frege’nin kuramı çerçevesinden çok fazla uzaklaşmadan-nasıl çözülebileceğini açıklamaya çalışacağım ve kendi çözüm önerimi sunacağım.

Keywords
Anlam, gönderim, sunum kipi, temsil, düşünce, doğruluk.

Abstract
For Frege, sense emerges from modes of presentation of the object. Based on Frege’s telescope example, we have the following principle: Something is a mode of the presentation if there exists an object that realizes that mode of presentation. On the other hand, as we proceed in the article Frege talks about the cases of proper names that have sense without having a reference and similarly sentences that express a thought without having a reference. Here we have the following principle: Sense as a mode of presentation is independent of reference. If a mode of presentation by definition requires the existence of objects beforehand, the article inquires how one can say that the mode of presentation is also independent of object/reference. In the first part of the article, I will sketch the outlines of Frege’s theory within the scope of the central problem. In the second part, after briefly explaining the solution proposed by Evans and Beaney, I will attempt to criticize Beaney’s approach from a Fregean standpoint. Afterward, I will explain-without going too far away from Frege’s conceptual framework-how this problem could be solved and provide my proposal up to the task.

Keywords
Sense, reference, mode of presentation, representation, thought, truth.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri