Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Philosophy of a Name: Ukrainian Context
(Ad Felsefesi: Ukrayna Bağlamında )

Author : Ganna Iatsenko  & Svitlana Khrypko  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9:2
Page : 437-451
    


Summary
Makale, manevi Ukrayna kültüründe uygun isimler oluşturma sürecinde manevi içerik özellikleri konusuna ayrılmıştır. Bir ismin felsefi, kültürel, manevi ve tarihi bir olgu olarak gerçek değeri vurgulanır. Çalışmanın ilk amacı, eski etnik Ukrayna geleneğindeki seçkin-sakral, seçkin-laik ve halk isimlerinin enine kesitlerinde yapısal analiz ve yorum metodolojisi ile isimlerin görünüm ve ruhsal bileşenlerinin spesifik özelliklerini keşfetmektir. İkincisi, isim veren kültürdeki manevi köklerin değerli vektörlerini analiz etmektir. Üçüncüsü, Hristiyanlığın kültür ve isim verme sürecinin sembolizmine özgü etkisine dikkat çekmektir. Sonuncusu ise, verilen sorunun mevcut kesitini incelemektir.

Keywords
Ad felsefesi, değerler, maneviyat, antroponomi, Uktaynalılar, entik grup, etnik kültür.

Abstract
The article is devoted to the spiritual content peculiarities issue in the process of proper nouns creation in spiritual Ukrainian culture. The true value of a name, as a philosophical, cultural, spiritual and historical phenomenon, is highlighted. The first aim of the work is to discover the specific features of names’ appearance and spiritual components by structural analysis and hermeneutic methodology in cross-sections of elite-sacral, elite-secular and folk names in ancient ethnic Ukrainian tradition. The second is to analyze the valued vectors of spiritual roots in name giving culture. The third is to draw attention to the specific influence of Christianity on culture and symbolism of a name giving process. The last is to examine the current cross-section of the given problem.

Keywords
Philosophy of name, values, spirituality, anthroponomy, Ukrainians, ethnic group, ethnic culture.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri