Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Searle ve Nagel’in Bilinç Kuramlarında Fizikalizm Eleştirisi Bağlamında Yapay Zekânın Sınırı Tartışması
(Discussion on the Limit of Artificial Intelligence in the Context of Criticism of Physicalism in Searle and Nagel’s Theories of Consciousness )

Author : Vedat Çelebi    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9:2
Page : 351-376
    


Summary
Bu makalede, Searle ve Nagel’in bilinç kuramlarından hareketle “fizikalist yaklaşımın geçerliliği” ve “yapay zekânın sınırının” ne olduğu tartışılmaktadır. Makalede ilk olarak, Searle’ün “güçlü yapay zekâ” olarak tanımladığı zihin ve bilinç durumlarını bilgisayarın uygun girdi ve çıktılarına indirgeyen anlayış, Alan Turing’in “Taklitçilik Oyunu” ya da “Turing testi” olarak bilinen düşünce deneyi üzerinden açıklanacaktır. Ardından da Searle’ün düalizm ve fizikalizme alternatif olarak ortaya attığı “Biyolojik doğalcılık” anlayışı ile yapay zekânın sınırını vurgulamak için geliştirdiği “Çin odası” argümanına ve Nagel’in “bilince ait deneyimin öznel niteliği” ve “deneyimin türe ait öznel niteliği” düşüncesi üzerinden ontolojik indirgemeci fizikalist yaklaşımın tezleri değerlendirilecektir. Nihai olarak ta, her iki filozofun zihin-beden problemi ve bilinç hakkındaki düşünceleri fizikalizm ile ilişkili olarak değerlendirilerek takındıkları tavırların yapay zekânın sınırı hakkındaki tartışmaya etkisi ortaya konulacaktır.

Keywords
Searle, Nagel, bilinç, fizikalizm eleştirisi, yapay zekânın sınırı.

Abstract
In this article, the “validity of the physicalist approach” and the “limit of artificial intelligence” are discussed based on Searle and Nagel’s theories of consciousness. In the article, firstly, the understanding that reduces the mind and consciousness situations, which Searle defines as “powerful artificial intelligence”, to the appropriate inputs and outputs of computer will be explained through Alan Turing’s “The Imitation Game” or thought experiment known as “Turing test”. Then, the theses of ontological reductionist physicalist approach will be analyzed through Nagel’s thought of “subjective nature of experience of consciousness” and “subjective nature of experience of species”, and Searle’s understanding of “Biological naturalism”, which he suggested as an alternative to dualism and physicalism, and the argument of “Chinese room” which he developed to emphasize the limit of artificial intelligence. Ultimately, both philosophers’ mind-body problems and thoughts about consciousness will be analyzed in relation to physicalism, and the effects of their attitudes on the discussion on the limit of artificial intelligence will be revealed.

Keywords
Searle, Nagel, consciousness, criticism of physicalism, limit of artificial intelligence.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri