Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Dayanımlı ve Süregelimli Nesnelerin Değişimi Sorunu
(The Problem of Change of Enduring and Perduring Objects )

Author : Ali Suat Gözcü    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9:2
Page : 377-392
    


Summary
Çağdaş metafizik çalışmalarında görüldüğü gibi, filozofların en çok yöneldiği konulardan biri zaman boyunca nesnelerin değişimi ve sürekliliği sorunudur. Değişim ve süreklilik kavramları aynı bağlamda düşünüldüğünde ortaya önemli sorunlar çıkmaktadır. Burada, hem temporal parçalar arasındaki bağıntının nasıl kurulduğu ve nesnenin değişime karşın nasıl bütünlüğünü koruduğu hem de niteliksel sürekliliğin temporal yolla nasıl açıklanabileceğiyle ilgili sorunların tartışıldığı iki görüş vardır. Böylelikle, süredurum görüşü içinde iki önemli tartışmayla karşılaşırız. İlkine göre, değişim, uzay-zaman boyunca yayılmış olan farklı temporal parçaların bağıntısıyla sağlanırken; ikincisine göre ise, değişim, herhangi bir şeyin tek bir uzay ve zaman bölümü içinde kazandığı ya da kaybettiği özelliklerle sağlanır ve bu uzay ve zamanda nesne bütün olarak vardır, uzay-zaman boyunca yayılmamıştır. Buna göre, bu çalışmada ilkin, bu iki görüş arasında yapılan değişim tartışması üzerinde duracağız. İkinci olarak, süredurum teorisinde gördüğümüz gibi, temporal parçaların değişen ve değişmeyen yönleri gösterilecektir ve böylece, temporal parçaların zamansız bir karakterinin olabileceği ileri sürülecektir.

Keywords
Zaman, temporal parçalar, değişim, niteliksel bağıntı, süreklilik.

Abstract
As seen in contemporary metaphysical studies, one of the issues that philosophers mostly focus on, is the change and continuity of objects over time. When the concepts of change and continuity are considered in the same context, significant problems arise. So, there are two views on how the relationship between the temporal parts is established and how the object maintains its unity despite the change and how the qualitative continuity can be explained in temporally is discussed. Thus, in theory of persisting, we encounter two important opposing views. According to the first, the change is achieved by the correlation of the different temporal parts that are spread throughout the space-time. According to the second, change can be achieved when an object gained some properties or lost them in a single space and time division, and this object exists as a whole in this space and time, not spread throughout the space-time. Accordingly, we will first present a discussion of change between these two views. Secondly, as we have seen in the theory of persistence, changing and unchanging aspects of the temporal parts will be shown and based on this, it will be suggested that temporal parts may have a timeless character.

Keywords
Time, temporal parts, change, qualitative relation, continuity.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri