Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İki Osmanlı Aydını, Namık Kemal ve Ahmet Mithat’a Göre İslâm Uygarlığındaki Bilimsel ve Kültürel Gerilemenin Nedenleri
(The Reasons of Scientific and Cultural Decadence in Islamic Civilization according to Two Ottoman Intellectual, Namık Kemal and Ahmet Mithat )

Author : Vefa Taşdelen    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9:2
Page : 553-572
    


Summary
Son iki yüzyılın en önemli tartışmalarından biri din ve bilim ilişkileri konusunda yaşanmış, konuya ilişkin başlıca iki görüş ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri bilimselliğe giderek ideolojik bir anlam da yükleyen pozitivist öğreti, diğeri bu öğreti karşısında bir söylem üretmeye çalışan manevi yaklaşımlardır. Pozitivist öğreti çerçevesinde yazılmış, din ile bilim arasında çatışma ve uyuşmazlık olduğu tezini işleyen pek çok eser vardır. Bunlardan ikisi filozof ve araştırmacı Ernest Renan tarafından yazılan İslâm ve Bilim, diğeri bilim ve kültür tarihçisi John. W. Draper tarafından yazılan Din ve Bilim Arasındaki Çatışmanın Tarihi’dir. Namık Kemal Renan Müdâfaanâmesi, Ahmet Mithat Nizâ-ı İlm ü Din isimli eserlerinde söz konusu görüşlerin eleştirisini yapmışlar; İslâm’ın bilim, felsefe, eğitim gibi kültürel gelişimlerin karşında olmak bir yana onları en yüksek derecede desteklemiş; müminleri okuma, anlama ve bilme konusunda hemen her fırsatta teşvik etmiş olduğunu dile getirmişlerdir. Bu çalışmada Namık Kemal ve Ahmet Mithat’tın, İslâm kültüründeki inkırazın nedenlerini nasıl açıkladıkları konusu ele alınacaktır.

Keywords
Renan, Draper, Namık Kemal, Ahmet Mithat, pozitivizm, İslâm kültürü, inkıraz.

Abstract
One of the most important debates of the last two centuries has taken place in the issue of religion and science relations, and two main opinions arise in regards to the subject. One of them is positivist doctrine having an ideological meaning about science, the other is the spiritual approaches trying to produce a discourse against this doctrine. There are so many works have been written in the frame of positivist doctrine, dealing with the thesis on conflict and incompatibility between religion and science. Two of them are Islam and Science (L’islam et la science) having been written by the Ernest Renan, and History of the Conflict Between Religion and Sciences written John. W. Draper. Two intellectuals of Ottoman, Namık Kemal writing Renan Müdâfaanâmesi, and Ahmet Mithat writing Nizâ-ı İlm ü Din, criticized that positivist opinions. According to them, Islam is not opposite wisdom (al-hikma), science, philosophy, and education; on the contrary, supported them highly, and motivated the believer about education and science. In this work will be researching the two Ottoman intellectuals, Namık Kemal and Ahmet Mithat’s opinion to deal with reasons for the crisis in Islamic culture.

Keywords
Renan, Draper, Namık Kemal, Ahmet Mithat, positivism, İslamic culture, decline.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri