Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Derrida ve Tekillik Edebiyatı
(Derrida and The Literature of Singularity )

Author : Sadık Erol Er  & Onur Varolun  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8:2
Page : 491-504
    


Summary
Derrida’nın yazılarının her yerinde görülen edebiyat, demokrasiden yasaya, politikadan etiğe, felsefeden sanata bütün külliyatının ana omurgasını oluşturur. Platon veya Sokrates gibi edebi olanı dışlayan ana felsefi figürlerin bu edebi olandan nasibini aldığı bir meydan okuma ortamında edebiyatı, felsefenin tahakkümüne bir karşı bir silah olarak kullanır. Çoğu yorumcusunun onu bir filozoftan ziyade bir edebiyat yazarı olarak görmesinin hem haklı (geleneksel felsefi kavrayış açısından) hem de haksız (Mutlağa ulaşmanın olanaksızlığına şahit olmuş bir çağda) bir tarafı vardır. Bu bağlamda son yıllarda Derrida’nın edebiyat kavrayışını anlamaya ilişkin pek çok çabanın gösterildiğini görmekteyiz. Biz bu çalışmamızda, Derrida’nın edebiyatı “tekillik deneyimi” olarak algılaması sebebiyle, onun edebiyat ile ilişkisini tekillik üzerinden ele almaya çalışacağız.

Keywords
Derrida, edebiyat, felsefe, tekillik, yapıbozum.

Abstract
Literature that can be found everywhere in Jacques Derrida’s writing forms the backbone of his whole corpus from democracy to law, from politics to ethics, from philosophy to art. He uses literature as a weapon against the domination of philosophy where main philosophical figures like Plato and Socrates who exclude literature had a share of this literary work. Many interpreters of Derrida sees him not a philosopher but a literary writer and this claims are both fair (from the traditional philosophical concept) and unfair (from the era where reaching the absolute is impossible). In this sense, recent years there have been various efforts to engage Jacques Derrida's conception of literature. In this work, because of literature is the "experience of singularity" for Derrida, we will try to deal with Derrida and literature relations through the singularity.

Keywords
Derrida, literature, philosophy, singularity, deconstruction.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. Ve Tic.Ltd. Şti. Fırat Teknokent ARGE 2 Çaydaçıra Mah. Hacı Ömer Bilginoğlu Cd. No : 67/Z-4 ELAZIĞ
Telephone :08503055523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri