Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Potentiality of 'Politics' in Aristotle: The Logos and Meaningful Speech among Men
(Aristoteles’te 'Siyasal'ın Potansiyelliği: Logos ve İnsanlar Arasındaki Anlamlı Konuşma )

Author : Efe Baştürk    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9:1
Page : 75-88
    


Summary
Aristotelesçi siyaset felsefesinde siyasal olanın temel fikri ve biçimi, özel bir “yetenek” biçimi olan konuşma üzerine temellenmiştir. Aristoteles’e göre, insan, anlamlı konuşma anlamına gelen logos sahibi olduğu için diğer politik hayvanlardan daha politiktir. Bu çalışmada, diğer biyolojik ve etik çalışmalarında tartışılan bazı argümanlara atıfta bulunarak, Aristotelesçi politik felsefeyi logos ve anlamlı konuşmanın kaynakları üzerinden tartışacağım. Bu çalışmalarda Aristoteles, ‘konuşma yetisi’ni Politika metninde “siyasal hayvanlık” olarak belirtilen durumla bağlantılandırılan “phone” başlığı altında kullanır. Aristoteles için insan diğer canlılardan daha politiktir, çünkü kendisinde onu politik kılacak doğal bir yatkınlık vardır. Bu çalışmanın amacı, Aristoteles'in politik felsefesinin biyolojik, metafizik ve etik varsayımlarının dahilinde tartışılması gerektiğini iddia etmektir.

Keywords
Phone, logos, siyasal hayvan[lık], Aristoteles, etik.

Abstract
In Aristotelian political philosophy, the basic idea and form of “politics” is structured on a specific “ability” referring to speech. According to Aristotle, man is much more a political animal than the other beings in nature because he has the logos, which refers to “meaningful speech”. In this study, I will discuss the Aristotelian political philosophy including the logos and sources of meaningful speech by referring to some arguments that are discussed in his other biological and ethical works. In those works, Aristotle discusses the “ability to speak” in a framework of the structure of the “phone” which is distinguishably connected to political animality in the Politics. For Aristotle, man is more political than other beings because he has natural and intrinsic tendencies that will make him political. The aim of this study is to claim that the political philosophy of Aristotle should be discussed within the arguments of his biological, metaphysical and ethical assumptions.

Keywords
Phone, logos, political animal[ity], Aristotle, ethics.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri