Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


An Inquiry on the Existence of Capitalism in Ancient Greece
(Antik Yunan'da Kapitalizmin Varlığına İlişkin Bir Sorgulama )

Author : Alper Bilgehan Yardımcı    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9:2
Page : 453-464
    


Summary
Bu makalede, antik Yunan’da modern anlamda kapitalist bir düzene rastlamanın mümkün olmadığı iddia edilmektedir. Bu iddia dönem içerisindeki ekonomik faaliyetler ve tarihsel bulgular ile desteklenmekte ve ‘primitivist-modernist tartışmaya’ başvurularak şekillenmektedir. Bu çerçevede, ilk olarak, Mosses I. Finley’nin antik Yunan’da kapitalizmin mümkün olamayacağına ilişkin - primitivist (ilkelci) olarak adlandırılan – görüşleri, o dönemin muhasebe sistemi, ticari faaliyeti, sosyal statü durumu, iş gücü ve arazi kullanımı gibi unsurlar göz önünde bulundurularak serimlenecektir. İkinci olarak, makale Michael I. Rostovtzeff’in ilkelci fikirlere itirazını eleştirel bir biçimde analiz edecek ve onun antik Yunanda kapitalizmin varlığına ilişkin modernist fikirlerini destekleyen düşüncelerini ortaya çıkaracaktır. Bu analizlere dayanarak, makalede antik Yunan’da kapitalizmin varlığı hakkında bir argüman öne sürmenin mantıklı olmayacağı sonucuna varılmaktadır.

Keywords
Kapitalizm, Antik Yunan, primitivist düşünce, modernist düşünce, Aristoteles, Finley, Rostovtzeff.

Abstract
In this article, it is claimed that it is not possible to find a modern capitalist order in Ancient Greece. This claim is supported by the economic activities and historical findings of the ancient period and it is also shaped by reference to the 'primitivist-modernist debate'. In this context, firstly, Mosses I. Finley's primitivist views that claim capitalism cannot be possible in ancient Greece will be explained by taking into consideration the accounting system, commercial activity, social status, labor usages, and land treatments. Secondly, the article will analyze Michael I. Rostovtzeff’s objection to primitivist ideas, and reveal his thoughts by supporting modernist ideas on the existence of capitalism in ancient Greek. Based on these analyses, it is concluded that it is unreasonable to talk about the existence of capitalism in ancient Greece.

Keywords
Capitalism, Ancient Greece, primitivist thought, modern thought, Aristotle, Finley, Rostovtzeff.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri