Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Christine M. Korsgaard’da Hayvanlar ve Hayvanlara Yönelik Kimi Pratik Yükümlülüklerimiz
(Animals and Our Certain Practical Obligations to Animals in Christine M. Korsgaard )

Author : Barış Mutlu    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9:1
Page : 147-179
    


Summary
C. M. Korsgaard Kantçı bir filozoftur, eserlerinde Kant’ın rehberliği altında hareket eder ve onun rehberliğinde “fail ve özdeşlik” (identity), “benlik/kendilik” (self), “normatiflik”, “pratik akıl”, “hayvanlar” gibi önemli tartışmalar yürütür. Eserlerinde özellikle nornatifliğin insan doğasıyla zorunlu ilişkisi olduğunu, bir zorunluluk biçimi olarak insan doğasında psikolojik bir güce sahip olduğunu, insan ruhunun oluşturucusu durumunda olduğunu ileri sürer. Korsgaard şuna inanır: Sadece rasyonel insan “inandığı ve yaptığı şeyleri yönetecek normatif ilkelere, yasalara” ulaşır, “normatif olarak kendini-yönetme” becerisi gösterir. Bu beceri diğer insan olmayan hayvanlarda mevcut değildir; hepsi akıl (reason) kapasitesine, rasyonaliteye sahip olmayıp salt evrimsel içgüdüleri, doğal yapıları ile hareket ederler. Gelgelelim Korsgaard bu farklılığı abartmamamız gerektiğini, bu farklılığın bizleri ahlaki olarak onlardan daha üstün kılmadığını söyler. Çünkü hayvanlar da bizler gibi yaşamlarına değerler yüklemekte, belli iyiler ve amaçlar peşinde koşmakta belli işlevlerle (ergon) yaşamaktadırlar. Bu çalışmamızda Korsgaard’ın hayvanlara yönelik ortaya koyduğu Kantçı teoriyi göreceğiz.

Keywords
Korsgaard, ahlak, rasyonalite, hayvanlar, yükümlülük.

Abstract
C. M. Korsgaard is a Kantian philosopher, she proceeds in her works with the guidance of Kant, and by this guidance, she argues important subjects as “agent and identity”, “self”, “normativity”, “practical reason”, and “animals”. In her works she especially argues that normativity has a necessary relationship with human nature, it has a psychological power in human nature as a form of necessity, it functions as the creator of the human soul. Korsgaard believes that: Only the rational person reaches to “the normative principles, laws which will govern the things she/he does and believes”, he/she has the skill “to normatively manage himself/herself”. This skill is not available in other non-human animals; they all do not have a capacity of reason, rationality rather they only act with their evolutionary instincts, their natural structures. Korsgaard, however, says that we must not exaggerate this difference and that this difference does not make us morally superior to them. For animals, like us, value their lives, pursuit certain goods and ends, live with certain functions (ergon). In this paper, we will see the Kantian theory which Korsgaard argues about animals.

Keywords
Korsgaard, morality, rationality, animals, obligation.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri