Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ernst von Aster ve Çağdaş Felsefe Ders Notları
(Ernst von Aster and Contemporary Philosophy Lecture Notes )

Author : Ernst Von Aster   Çeviren  Osman Özkul & Yasin Şahin
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9:1
Page : 213-277
    


Summary
Bu çalışma 20. asır Alman felsefe tarihçisi Ernst von Aster hakkında kısa bir biyografik bilgi ve onun 1943-1944 eğitim öğretim döneminde İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe şubesinde vermiş olduğu “Çağdaş Felsefe” ders notlarından oluşmaktadır. Söz konusu dönemdeki felsefe öğrencilerinden Cahit Tanyol’un Osmanlı Türkçesi ile tuttuğu notlardan oluşan metin, Latin alfabesine çevrilerek, yayınlanmaya hazır hale getirilmiştir. Bu dersler, Descartes’in felsefesi özellikle varlık anlayışından başlamaktadır. Bundan sonra Descartes ile Newton’un evren ve mekanik hakkındaki fikirleri karşılaştırılmaktadır. Peşinden Newton fiziği ve Kant’ın felsefesi arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Daha sonra Kant metafiziği ile Brentano’nun felsefesi karşılaştırılmaktadır. Yeni Kantçılık ve Schelling ilişkisinden sonra, Kant’ın Husserl ile karşılaştırılmasıyla devam eder notlar. Ayrıca Heidegger’in ontolojisinde önemli kavramlar zaman ve mekân kavramları anlatılırken, Descartes ile Heidegger’in varlık anlayışı karşılaştırılır. Son olarak Hans Driesch’in vitalizmi ve Bergson’un spritüalizmi anlatılmaktadır. Bergson’un ve Darwin’in evulusyon anlayışlarının karşılaştırılmasından sonra notlar, Yeni Pozitivizm konusu ile bitmektedir.

Keywords
Ernst von Aster, ders notları, çağdaş felsefe, fizik, varlık.

Abstract
This study is composed of short biographic information about Ernst Von Aster, 20th Century German historian of philosophy, and the lecture notes about “Contemporary Philosophy” that is given by him at Istanbul University Faculty of Literature Philosophy Department in the 1943-1944 academic period. The text which is the lecture notes taken by Cahit Tanyol, a student at the Philosophy Department in the above-mentioned period, in Ottoman Turkish has been translated into Latin alphabet and made ready to be published. Lecture notes are started with the Descartes philosophy, especially his existence approach. Then the views of Descartes and Newton about universe and mechanics are compared. Right after the relations between Newton physics and Kant philosophy are examined. Subsequently, Kant metaphysics and the philosophy of Brentano are compared with each other. After the comparison between Neo-Kantianism and Schelling, the relation between Kant and Husserl is examined. On the other hand, time and space in the Heidegger’s ontology are dealt with. Also, the existing approach in Descartes and Heidegger is investigated. Lastly, Vitalism of Hans Driesch and Spiritualism of Bergson are dealt with. The lecture notes end with the New Positivism after comparison is made between evolution approaches of Bergson and Darwin.

Keywords
Ernst von Aster, lecture notes, contemporary philosophy, physics, existence.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri