Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Crito: Upon the Duty, Citizenship and, Justice
(Kriton: Ödeve, Doğruluğa ve Yurttaşlığa Dair )

Author : Devrim Özkan    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9:1
Page : 89-101
    


Summary
Bu çalışmada Platon’un Kriton adlı eseri retorik analizi yöntemiyle analiz edilir. Platon’un Kriton adlı eseri politika felsefesinin “kanon”u arasında yer alan en önemli eserlerden biridir. Bu eserinde Platon, kendi politika felsefesinin başlıca niteliklerini geliştirir. Sokrates’in her zaman bağlı kaldığı ahlaki prensipleri zayıflatmamak için, mahkûm olduğu idam cezasından kaçmamayı tercih etmesinden ilham alan Platon, ödev, yurttaşlık ve adalet kavramlarını ele alır. Bu sayede ideal bir “polis”in ve yurttaşın hangi niteliklere sahip olmaları gerektiğine dair felsefi kavrayışını geliştirir. Platon’un tüm felsefe tarihi üzerindeki etkisi ve belirleyiciliği dikkate alındığında, Kriton’un yeni analiz metotlarıyla yeniden değerlendirilmesi zaruret arz etmektedir. Bu anlamda, Platon’un idealize ettiği bir devleti tesis etmek amacıyla eserlerini biçimlendirdiği dikkate alınacak olursa, yazarın amaçlarından hareketle inceleme nesnesini ele alan retorik analizi metoduyla Kriton’un incelenmesi önemlidir.

Keywords
Kriton, polis, ödev, yurttaşlık, doğruluk.

Abstract
This study analyses Plato’s work Crito with the rhetoric analysis method. Plato’s work Crito is one of his most important works of political philosophy. In this work, Plato develops the key qualities of his own political philosophy. Inspired by the fact that Socrates does not escape the capital punishment, he is sentenced in order not to undermine the ethical principles to which he always adheres, Plato handles duty, citizenship and justice concepts. Thus, he develops his philosophical understanding of what qualifications a “polis” or a citizen should have. Considering Plato’s influence and decisiveness on all history of philosophy, Crito needs to be re-analyzed with new analysis methods. In this context, considering that Plato created his works in order to establish a state that he idealized, Crito needs to be analyzed with rhetoric analysis method which handles the analyzed subject based on the purpose of the author.

Keywords
Crito, polis, duty, citizenship, justice.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri