Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Synchronic Approach to Comparative Research of Ukrainian Cultural Space in European Context
(Avrupa Bağlamında Ukrayna Kültür Alanının Karşılaştırmalı Araştırmasına Eşzamanlı Yaklaşım )

Author : Olena Lobanchuk    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8:2
Page : 665-674
    


Summary
Ukrayna'nın gerçeği, Avrupa bağlamında sosyal ve kültürel çevrenin karşılaştırmalı olarak yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç duyuyor. Bu makalede, bu tarihsel ve felsefi yaklaşımın karşılaştırmalı analizi iki yönde verilmiştir: mekansal-metafizik ve sezgisel-görelilik. Araştırmanın alaka düzeyi, önde gelen geleneklerden birinin - dünyaya gelişmesine yol açan Batı dünyasının - belirli bir dünya görüşünün yükselmesi sırasında Avrupa kültürlerinin muhtemelen tartışmalı, ancak gelişmekte olan kümülatif analizine eşzamanlı yaklaşımıdır. Batılı olan, görünüşe göre Avrupalı "ortak" evrimsel yüceltilmesine neden oldu. Bu "ortak", Doğu halklarının ve fizyolojik estetik gibi dünya pratiklerinde yeni keşiflerin küresel önemini kanıtlamak için büyük öneme sahipti. Ukrayna deneyiminin kavramsal ilkelerinin özgünlüğü, Batı Avrupa deneyimi ile organik bir bağlantının kanıtıdır. Ortak Avrupa özellikleri, Avrupalılar ve Avrupa felsefi geleneğine içkin olan ortak bir kavramsal temeli anlatan, Ukrayna dilinin anlambiliminde uygulanan bir düşünce biçiminde de göze çarpmaktadır. Bu, Ukraynalıların dünya görüşü kaymalarını önemli ölçüde etkilemiş ve yeni görüş ve teorilerin ortaya çıkmasını desteklemiştir.

Keywords
Karşılaştırmalı felsefe, estetik, Ukrayna felsefî düşüncesi, kültürel bağlam, sinerji.

Abstract
Ukraine's reality needs comparative reconsideration of the social and cultural environment in the European context. In this article, a comparative analysis of this historical and philosophical approach is given in two directions: spatially-metaphysical and intuitive-relativistic. The relevance of the research is in synchronic approach to the cumulative analysis of Ukrainian and other cognate, possibly controversial, but interdeveloping, European cultures during certain world-view rise of one of the leading traditions – the Western one, what has led to the evolutional sublimity of European "common" in outlook. This "common" has been of great importance for proving the global significance of Oriental peoples and new discoveries in world practice, such as physiological aesthetics. The originality of conceptual principles of Ukrainian experience is evidence of an organic connection with Western European experience. Common European features are noticeable also at a way of thought, implemented in the semantics of Ukrainian language, what tells about a common conceptual basis, immanent in Europeans and European philosophical tradition. This has significantly influenced the world-view shifts of Ukrainians and promoted the emergence of new opinions and theories.

Keywords
Spatial and methaphysical approach, synchronic and diachronic approach, comparative philosophy, esth

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :MC Reklam Basın ve Yayıncılık, Eymir Mah. M.Golu Cad. L5-3 Golbasi, Ankara, TURKEY
Telephone :+90-312-596-45-92 Fax :+90-312-596-45-92
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri