Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Right to Universal, Plural and Secret Vote: On the Liberal and Conservative Paradoxes of Mill's 'Elitist' Democracy
(Evrensel, Çoğul ve Gizli Oy Hakkı: Mill’in 'Seçkinci' Demokrasi Kuramının Liberal ve Muhafazakâr Paradoksları Üzerine )

Author : Deniz Kundakçı    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8:2
Page : 593-617
    


Summary
Mill temsili demokrasinin gelişmeye başladığı bir çağda “evrensel oy” hakkını savunarak hiçbir bireyin politik haklardan mahrum bırakılmaması gerektiğine inanmıştır. Bu, onun çağdaş, liberal ve demokrat tavrının bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Ancak Mill seçmen hakkına sahip olabilmek için zorunlu birtakım ön koşulları belirleyip, bir de üstüne her seçmenin oyunun eşit derecede bir etkiye sahip olamayacağını ekleyerek, onun liberal ve demokrat tavrıyla çelişkili bir pozisyonu da paylaşmıştır. Mill’in evrensel oy hakkı karşısında getirdiği paradoksal sınırlamalar onun seçkinci bir demokrasi teorisi sunduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu çalışmada Mill’in seçkinci demokrasi yaklaşımının temel nedenleri ayrıntılı bir şekilde tartışılıp, onun demokrasi teorisinin mahiyeti sorgulanmaya çalışılacaktır.

Keywords
Mill, demokrasi, çoğul ve gizli oy, paradoks, oy hakkı, politika.

Abstract
During the era witnessing the development of representative democracy, Mill defended the right to “universal suffrage” and believed that individuals should not be deprived of their political rights. This can be seen as a reflection of his modern, liberal, and democratic attitude. However, by defining certain mandatory prerequisites to have such voting right and adding that taking votes of each individual with an equal impact would be impossible, Mill also showed a contradicting position against his liberal and democratic attitude. The paradoxical limitations brought by Mill to the universal suffrage right can be interpreted as his presentation of an elitist democracy theory. In this paper, the reasons behind Mill’s elitist democracy approach are discussed in details and the nature of his theory of democracy is examined.

Keywords
Mill, democracy, plural and secret vote, right to vote, paradox, policy.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri