Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Leo Strauss Perspektifinden Hobbes ve Modern Siyasetin İnşası
(Hobbes and Construction of Modern Politics from the Perspective of Leo Strauss )

Author : Muhammed Ahmet Tüzen    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9:2
Page : 465-492
    


Summary
Klasik siyaset felsefesine bir tepki olarak ortaya çıkan modern siyaset felsefesi, Strauss’a göre Machiavelli’nin öncülük ettiği modernite ile birlikte belirginlik kazanır. Machiavelli’nin klasik siyaset felsefesine ilişkin düşüncelerinden etkilenen Hobbes, modern doğa bilimleri ile siyaset anlayışı arasında bağlantı kurarak matematiksel yöntemi, toplum ve insana uygulamaya çalışır. Doğal hukuk ile siyaset arasındaki ilişkiyi kesen Machiavelli’nin aksine Hobbes, doğal hak nosyonunu yeniden inşa eder. Ödevi merkeze alan klasik anlayışın yerine insanın en temel duygusu olan “şiddetli ölüm korkusu”nu çıkış noktası yapan Hobbes, hak merkezli bir siyasi anlayış benimser. Strauss’un yorumunu merkeze alan bu çalışmanın amacı, siyaset felsefesinin geçirdiği değişimleri ve Hobbes’un modern siyaset felsefesini hangi temeller üzerine inşa ettiğini sorunsallaştırmaktadır. Zira ilk iktidar felsefesi olarak adlandırılan Hobbes’un bu teorisi, aynı zamanda “ahlak” ve “siyaset”i ayrıştırmak suretiyle erdemli bir yaşam tasavvurundan konfora odaklanan bir yaşam tasarımına geçişin de öncüsü olmuştur.

Keywords
Strauss, Hobbes, modern siyaset, doğa durumu, sivil toplum, hak, ödev.

Abstract
The modern political philosophy which emerged in reaction to classical political philosophy became apparent with the modernity led by Machiavelli according to Strauss. Hobbes who was inspired by Machiavelli’s thought on classical political philosophy tried to apply mathematical methods to society and human beings by connecting modern natural sciences with political understanding. Contrary to Machiavelli, who cuts the relationship between natural law and politics, Hobbes rebuilt the notion of natural right. Instead of classical perception that puts duty in the center, Hobbes who counted the “fear of violent death” that is the most basic sensation of man as a starting point, adopted the rights-based political approach. The aim of this work that puts Strauss’s interpretation into the center is to question the changes in political philosophy and problematize on which foundations Hobbes built the philosophy of modern politics. This theory of Hobbes, the so-called first philosophy of power, also pioneered the transition from a virtuous life conception to a comfort-oriented life design by separating “morality” from “politics”.

Keywords
Strauss, Hobbes, modern politics, state of nature, civil society, rights, duty.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri