Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Devlet Aklı Sorununa Siyasetnameler Üzerinden Bir Bakış
(A Glance at the Problem of Reason of State through Siyasatnamas )

Author : Hasan Bahadır Türk    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8:2
Page : 573-591
    


Summary
Bu çalışmanın amacı, devlet aklı sorunu siyasetnameler üzerinden tartışmaktır. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümü devlet aklı kavramının doğasına ve tarihsel gelişimine değinmektedir. İkinci bölüm ise siyasetnamelerdeki haliyle devlet aklı sorununu incelemektedir. Çalışmanın ana argümanı, devlet aklı kavramının siyasetnameler üzerinden izini sürmenin mümkün olduğudur.

Keywords
Devlet aklı, siyasetname, egemenlik, yasa, karar, insan doğası.

Abstract
This study aims to discuss the problem of the reason of state through siyasatnamas. The study consists of two sections. The first section focuses on the nature and historical development of the concept of the reason of state. The second section examines the problem of the reason of state in siyasatnamas through an interpretive-textual method. The major argument of the study is that traces of the term reason of state can be found in siyasatnamas.

Keywords
Reason of state, siyasatnama, sovereignty, law, decision, human nature.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri