Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Popper'ın Aksiyomatik Olasılık Kuramı ve Değer-Atama Problemi
(Popper's Axiomatic Probability System and the Value-Assignment Problem )

Author : Mehmet Hilmi Demir    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8:2
Page : 455-469
    


Summary
Kolmogorov tarafindan geliştirilen standard olasılık kuramında, A olayının B olayına koşullu olasılığı, P(A|B)= P(AB))/(P(B)) oranı ile tanımlanmaktadır. Bu oran, paydanın yani koşul olayının olasılığının sıfır olduğu durumlarda tanımsızdır. Literatürde sıfır-payda problemi olarak adlandırılan bu problem, Karl Popper’a göre ciddi bir kavramsal zaafiyettir. Bu problemi çözmek için, Popper koşullu olasılığı temel alan alternatif bir aksiyomatik olasılık kuramı geliştirmiştir. Önemle belirtilmelidir ki, bu aksiyomatik kuram, Popper’ın yaygın olarak bilinen eğilimci (propensity) olasılık yaklaşımından tümü ile ayrı ve bağımsız bir kuramdır. Popper geliştirdiği aksiyomatik kuramın sıfır-payda problemini çözdüğü için bilim felsefesi ve istatistik gibi alanlarındaki olasılık uygulamalarına daha uygun olduğunu iddia etmiştir. Bu iddia temelinde, Popper’ın aksiyomatik kuramının standard Kolmogorov kuramına göre ciddi bir kavramsal üstünlüğe sahip olduğu literatürde sıklıkla dile getirilmektedir. Bu makalede, Popper’ın aksiyomatik kuramı sıfır-payda problemi çerçevesinde incelenmekte ve gerçekten böylesi bir kavramsal üstünlüğe sahip olup olmadığı değerlendirilmektedir.

Keywords
Koşullu olasılık, Popper, Kolmogorov, Hájek, sıfır-payda problemi.

Abstract
In the standard theory of probability, developed by Kolmogorov, the concept of conditional probability is defined with what is known as the ratio formula: the probability of A given B is the ratio between the probability of A and B and the probability of B, i.e. P(A|B)= (P(AB))/(P(B)). Clearly, this ratio is not defined when the probability of the condition, P(B), is 0. According to Popper, this problem, which is known as the zero-denominator problem, shows a serious conceptual shortcoming of the standard Kolmogorovian theory of probability. In order to overcome this shortcoming, Popper developed an alternative axiomatic theory of probability where conditional probability is taken as primitive. It should be noted that this axiomatic probability theory is different than and independent from Popper’s philosophy of probability which is based on the propensity approach. Popper claims that his axiomatic theory is a better fit for the use of probability in the philosophy of science and statistics. Based on this claim, it is often stated that Popper’s theory is conceptually superior to Kolmogorov’s theory. The ultimate aim of this paper is to evaluate this claim by analyzing Popper’s axiomatic theory within the context of the zero-denominator problem.

Keywords
Conditional probability, Popper, Kolmogorov, Hájek, Zero denominator problem.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri