Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İbn Haldun'da Siyasal Gücün Kullanılmasında 'Asabiyet'in Önemi
(The Importance of 'Asabiyya' in the Use of Political Power in Ibn Khaldun )

Author : Bekir Geçit    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8:2
Page : 619-639
    


Summary
Bu çalışmanın konusu, İbni Haldun’da siyasal gücün kullanılmasında "asabiyet"in önemidir. İnsan varlığı için içtimai hayat zorunludur. Bu da onların örgütlenmelerini ve devlet kurmalarını gerekli kılar. Örgütlenmek, toplu hedeflere ulaşmak amacıyla bireylerin oluşturduğu siyasal kurumdur. Devlet, sınırları belli bir toprak üzerinde örgütlenmiş bir halkın siyasal statüsüdür. İbni Haldun devletin iki temele dayandığını düşünür. Bunlardan biri, asabiyettir. İkincisi ise, devletin her türlü giderini karşılayabilmek için ihtiyaç duyulan paradır. Asabiyet, uyrukların kendi yurtlarını yabancıların saldırılarından korumaları, istilacıları püskürtmeleri ve topraklarını genişletmeleri için sahip oldukları birlikteliktir. Devleti kurmak ve yönetmek için gerekli olan siyasal gücün temelini asabiyet oluşturur. İbni Haldun’a göre güçlü bir asabiyete sahip olmak için, şeceresi güçlü bir asalete sahip olmak gerekir. Dolayısıyla, devlet kurucusu olmak, hükümdar olmak, kişinin kendi soy birliğini korumasını ve sürdürmesini zaruri kılmaktadır. Çünkü asabiyetin bozulması, devlet ve hükümdarlık için gerekli olan siyasal gücün ortadan kalkması demektir.

Keywords
Siyasal güç, toplum, devlet, hükümdar, asabiyet, uyruk.

Abstract
The importance of “asabiyya” in the use of political power in Ibn Khaldun. Social life is necessary for human existence. This makes it necessary to their organization and establish the state. To organize, it is a political institution created by individuals to reach collective goals. The state is the political status of a people whose borders are organized on a certain territory. Ibni Khaldun thinks that the state is based on two bases. One of them is “asabiyya”. Secondly, the state is the money needed to pay all expenses. “Asabiyya” is the unity that nations have to protect their homeland from the attacks of strangers, to invade the invaders and to expand their territory. It builds the foundation of the political power necessary to establish and govern the state. According to Ibn Khaldun, it is necessary to be noble to have a strong “asabiyya”. Therefore, state founder, to become ruler to be, the person makes it essential to preserve and maintain the unity of their lineage. Because the "asabiyya" deterioration means that the political power necessary for the state and the ruling is to demolition.

Keywords
Political power, society, the state, monarch, asabiyya, citizen.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri