Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Anthony Kenny’e Göre Tanrı İnancının Rasyonelliği
(Rationality of Belief in God According to Anthony Kenny )

Author : Tuncay Akgün    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8:1
Page : 95-118
    


Summary
Anthony Kenny Tanrı'nın varlığına ilişkin geleneksel delillerin hiçbirinin bir delil olarak ele alınamayacağını ve geleneksel Tanrı kavramının her durumda tutarsız olduğunu iddia etmiştir. Kendisini agnostik olarak tanımlayan Kenny, Tanrı’nın varlığının bilinmesini mümkün görmez. Fakat Tanrı’nın yokluğunun bilinebileceği iddiasını da reddeder. Tanrı’nın bilinemeyeceğini iddia eden Kenny, diğer taraftan Tanrı kavramının insanın hayal gücünün en büyük tek yaratılışı olduğunu ve sırf bu yüzden bile insanın bu kavrama bigâne kalamayacağını düşünür. Daha da önemlisi her ne kadar Tanrı’nın varlığı ya da yokluğu bilinemese de Tanrı inancının rasyonel bir inanç olduğunu söyler. Kenny’nin temel iddiaları Tanrı’yı bilme iddiasıyla ortaya konulan delillerin ikna edici olmadığı, agnostisizmin ateizmin su katılmış bir formu olarak görülmesinin yanlışlığıdır. Üstelik ona göre teistler de ateistler de iddialarını delillendiremedikleri için en rasyonel tutum agnostisizmdir. Tanrı ile ilgili konuşmanın metaforik olması gerektiğini düşünen Kenny, antropomorfizmin de sınırları olduğunu ve belli bir yere kadar uygulayabileceğimizi söyler.

Keywords
Din felsefesi, Anthony Kenny, Tanrı, agnostisizm, iman, rasyonellik.

Abstract
Anthony Kenny asserted that none of the traditional arguments regarding the existence of God can be taken as evidence and that the traditional concept of God is inconsistent in every case. Kenny, who identifies himself as agnostic, believes that it’s not possible to know the existence of God. However, he also dismisses the claims which state that it’s possible to know the non-existence of God. On the other hand, asserting that it’s impossible to know the God, Kenny thinks that the concept of God is the single greatest creation of human imagination and for this reason alone is enough for humans not to be indifferent to this concept. Moreover, he states that although the existence or absence of God cannot be known, belief in God is a rational belief. Kenny's basic assertions are that the arguments put forward to claim knowing God are not persuasive and that it is a mistake to acknowledge agnosticism as a diluted form of atheism. Furthermore, according to him, since neither theists nor atheists can prove their claims, agnosticism is the most rational approach. Kenny, who considers that talking to God must remain metaphorical, states that anthropomorphism also has its own limits and it can only be applied up to a certain point.

Keywords
Philosophy of religion, Anthony Kenny, God, agnosticism, faith, rationality.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri