Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Descartes Felsefesinde Zihin ve Yöntem: Kartezyen Argümanlar
(Mind and Method in Descartes’ Philosophy: Cartesian Arguments )

Author : İlyas Altuner    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8:1
Page : 33-44
    


Summary
Platon’daki zihin-idea ilişkisi ile Aristoteles’in ruh kuramındaki form-madde karşıtlığı ya da energeia ve entelekhia ayrımından sonra felsefede zihin konusundaki ilk ciddi kuram Descartes tarafından geliştirilmiştir. Descartes zihni bedenden ayrı bir töz olarak ele almış ve bütün gerçek bilgilerin kaynağının zihnin dolaysız algısıyla ortaya çıkan kavramlarla oluşturulabileceğini söylemiştir. Bunun sonucunda ise bedeni bir makine olarak görmek zorunda kalmış ve sonrasında bu görüşü makinedeki hayalet metaforu ile eleştirilmiştir. Bu yazıda Descartes’ın zihin kavramına verdiği anlama ve zihnin yöntemsel işleyişi konusundaki görüşlerine değinmeye çalışacağız. Göstereceğimiz üzere, Descartes zihin konusunda dogmatik bir anlayışa sahiptir. Onu bu anlayışa sevk eden şey Tanrının insan zihnine yerleştirdiği doğuştan idelerin, insan bilgisinin en sağlam temellerini oluşturan biricik gerçeklikler olduğu görüşüdür. Bilgiye ulaşmak için bu ilkelerin dolaysız elde edilmesi yani açık ve seçik olması gereklidir ve bu da sezgi ve tümdengelim yoluyla elde edilebilir.

Keywords
Zihin, yöntem, kavram, tanım, doğuştan ilkeler, sezgi, tümdengelim.

Abstract
It has been developed by Descartes the severe first theory of the mind in philosophy after the relation between mind and idea in Plato’s philosophy and the form-matter dichotomy or the distinction between actuality and entelechy in Aristotle’s theory of the soul. Descartes has approached the mental substance as apart from the bodily and has told that the origin of whole truth knowledge could be made by notions from which arise direct perceptions of the mind. Eventually, he has been obliged to the body seeing as machine and afterward this conception of him has been criticized on metaphor the ghost in the machine. In this paper, we try to mention Descartes’ understanding of the concept of the mind and his thoughts about the mind on methodical function. As you can see, Descartes has a dogmatic understanding of the mind. What drives him to this understanding is the view that the innate ideas placed by God are the unique truths that constitute the strongest foundations for human knowledge. To achieve knowledge, these principles have to be obtained directly, that is, be clear and distinct, and this can be achieved through intuition and deduction.

Keywords
Mind, method, concept, definition, innate ideas, intuition, deduction.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri