Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Öğretmen Homeros
(Homer, the Teacher )

Author : Esra Çağrı Mutlu    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8:1
Page : 319-338
    


Summary
En erken çağlardan itibaren Homeros eğitimde, sosyal ve politik hayatı şekillendirmede bir otorite olarak kabul edilmiştir. Bunun nedeniyse Homeros’un İlyada ve Odysseia’da içinde yaşanılan kültürün başat değerlerini, ahlaki erdemlerini kahramanlar üzerinden anlatmasıdır. Aslında bu anlatım onun Yunanlıların ilk öğretmeni olarak kabul edilmesinin yolunu da açmıştır. En ünlü öğrenciler ise Akhilleus ve Telemakhos’tur. Akhilleus İlyada’da, Telemakhos Odysseia’da öğretmenleri üzerinden belli bir eğitime tabi tutulur. Fakat iki kahramanın eğitimi hem benzerdir hem de kimi yönlerden farklıdır. Akhilleus doğduğu andan itibaren ait olduğu sınıfın değerlerini, kim olduğunu bilir. Telemakhos ise babasız bir çocuk olarak henüz kendisinin kim olduğunun farkında değildir. Yine de yalnızca sözleri değil eylemleri de merkeze alan eğitimleri sonucunda iki kahraman hem nerede ne söyleyeceklerini hem de nerede ne yapacaklarını bilirler ve Homerik bir kahraman olma şerefine yükselirler. Makalede bu iki kahramanın hem farklı hem de benzer eğitimleri ayrıntılı bir biçimde ele almayı amaçlamaktadır.

Keywords
Homeros, Homerik eğitim, erdem, Kleos.

Abstract
From earliest times, Homer was regarded as an authority in education, and in shaping social and political life. For Homer in Iliad and Odyssey describes the dominant values, moral virtues of the Greek culture via its heroes. In fact, this narration has opened the way for him to be regarded as the first teacher of the Greeks. His most famous students are Achilles and Telemachus. He talks about Achilles’ education in Iliad, Telemachus’ in Odyssey through his teachers. But the education of these two heroes is both similar and different in some ways. From the moment Achilles was born, he knows the values of the class he belongs to, who he is. On the contrary, Telemachus as a child without a father does not know who he is. Yet, their education which is centered around not only words but also deeds, makes these two heroes know what to say and what to do. In the end, they gain the honor of becoming a Homeric hero. So the aim of this paper is to elaborate both different and similar educations of these heroes.

Keywords
Homer, the Homeric education, virtue, Kleos.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     



Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri