Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


W. V. Quine, Metafizik ve Pragmatizm
(W. V. Quine, Metaphysics and Pragmatism )

Author : Hatice Başdağ Baş    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8:1
Page : 19-31
    


Summary
W. V. Quine’a göre bilim, fizikselci bir ontoloji ve deneyimci bir epistemolojiyle gerçekleşir. Bununla birlikte, Quine, ontolojisinde sayılar ve kümeler gibi matematiğin soyut nesnelerinin varlığını kabul etmektedir. Dolayısıyla, Quine’ın deneyimciliğe bağlılığı güçlü olmakla birlikte kalıcı değildir. Quine, pragmatizmin unsurlarını felsefesinde bir araya getirmektedir. Bu bakımdan, bu çalışmada Quine’ın deneyimciliğe pragmatist bir görünüm kazandırdığı savunulmaktadır.

Keywords
Quine, deneyimcilik, doğalcılık, pragmatizm, metafizik, epistemoloji.

Abstract
According to W. V. Quine, science advocates a physicalist ontology and an empiricist epistemology. However, Quine’s ontological physicalism includes the abstract objects of mathematics, such as numbers or sets. So, Quine’s commitments to empiricism are firm but not permanent. Quine has incorporated various elements of pragmatic thought into his philosophical outlook, that is why I advocate that Quine’s philosophy decidedly gives to the pragmatic view of empiricism.

Keywords
Quine, empiricism, naturalism, pragmatism, metaphysics, epistemology.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri