Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Modern Bir Teşebbüs: Ölümü İnkâr ve Ölümle Mücadele
(A Modern Attempt: Denying Death and Struggling with Death )

Author : Sebile Başok Diş    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8:1
Page : 377-393
    


Summary
İnsanların neredeyse tamamı varlığının sürekli devam etmesini ister. Geçmişte bu arzu, ruhun ölümsüzlüğüne ilişkin dinlerin sağladığı inanç ile teskin olmaktaydı. Modern dönemde ise dinlere duyulan ilgi ve inanç azalmış, bunun sonucunda da ruhun ölümsüzlüğüne kuşku ile bakılır olmuştur. Önceden ölüm, öte dünyaya geçiş anlamına gelirken, artık ölüm insan varlığının son bulması olarak yorumlanmaktadır. Ölümden sonraki varlığının devamına ilişkin kuşku, korku ve endişeleri olan modern insan, ölüm gerçeğini kabullenmekte zorlanmakta, onu inkâr edip onunla mücadele etmeye çalışmaktadır. Ancak onun ölümü hayattan uzaklaştırma çalışmaları, ölüm endişesi ve korkusunu hayatın merkezine yerleştirmekte, başta niyet ettiğinden çok farklı sonuçlarla karşılaşmasına yol açmaktadır. Bu çalışmanın konusu, modern insanın ölüme nasıl baktığı, onu hayatından çıkarmak için hangi yollara başvurduğu, hangi araçlarla onunla mücadele ettiği ve bu çabalarının ne tür sonuçlar doğurduğudur.

Keywords
Ölüm, modern dönem, yas, ölüm korkusu, bilim.

Abstract
Almost all people want their existence to continue all the time. In the past, this desire was getting satisfied with the faith of religions regarding the immortality of the spirit. In the modern era, the interest and faith in religion have diminished and consequently, the soul immortality has been looked upon with suspicion. Previously, death meant the transition to the other world; now death is interpreted as the end of a person's existence. Modern humans, who have doubts, fears, and anxieties about the continuation of their existence after death, have difficulty in accepting the fact of death; they try to deny and fight it. However, the effort to remove death from life puts the fear and worry of death in the center of life, which leads to the confrontation with very different results than originally intended. The theme of this study is how modern individuals look at death, what ways they apply to get it out of their lives, by what tools they struggle against it and what the consequences of these efforts are.

Keywords
Death, modern era, mourning, fear of death, science.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri