Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Destructiveness: An Inner Drive of the Human Nature or a Fact of the Social Structure?
(Yıkıcılık: İnsan Doğasının Bir İç Kavrayışı mı yoksa Toplumsal Yapının Bir Gerçeği mi? )

Author : Ömer Ersin Kahraman    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8:1
Page : 119-129
    


Summary
Doğa bilimlerine göre, yıkıcılık doğal seçilimin rekabetçi durumuyla ilgilidir. Bu anlamda, doğa, bütün canlıların bitmek bilmeyen bir rekabette yalnızca kendi hayatta kalmalarını istedikleri bir savaş alanı gibi düşünülür. Yine de, doğaya dair bu algı, evrensel çatışmanın bu sahte gerçekliğinin 16. ve 17. yüzyıllara ait sosyal yapının bir yansıması olarak felsefede zaten bulunması dolayısıyla doğa bilimleri tarafından keşfedilmemiştir. Bilim adamları, yaşadıkları toplumsal yapıyı evrensel olarak ve savaşın durumunu yadsınamaz bir gerçek olarak gözlemledikleri halde, doğa görüşünü ödünç aldılar. Bu makale, siyaset felsefesinin bilimsel paradigma üzerindeki etkisi hakkındaki sorunu gündeme getirmeyi ve yıkıcılığın siyasi ve sosyal kaynağını anlamayı amaçlamaktadır.

Keywords
Yıkıcılık, doğa bilimi, insan doğası, toplumsal yapı, siyaset felsefesi.

Abstract
According to natural sciences, destructivity is related to the competitive state of the natural selection. In this sense, nature is considered like a battlefield where all creatures only seek for their own survival in an unending rivalry. However, that perception of nature was not invented by natural sciences insofar as this pseudo-reality of universal conflict was already present in philosophy as a reflection of the social structure of the 16th and 17th centuries. Scientists borrowed that vision of nature as they observed the social structure in which they lived as universal and the state of war as an undeniable fact. This article aims to raise the question about the influence of political philosophy on the scientific paradigm and to understand the political and social source of destructiveness.

Keywords
Destructiveness, natural science, human nature, social structure, political philosophy.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri