Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Savaş ve Barış Hakkındaki Düşünceleri Bağlamında Erasmus’u Konumlandırma Sorunu
(The Problem of Positioning Erasmus in the context of His Thoughts about War and Peace )

Author : Celal Yeşilçayır    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8:1
Page : 215-231
    


Summary
Rönesans Döneminin önde gelen bir düşünürü olarak tanınan Desiderius Erasmus birçok kaynakta hümanist ya da pasifist olarak anılmaktadır. Bununla birlikte onun eserlerinde söz konusu yakıştırmaların ötesinde düşünceler dile getirdiği de görülmektedir. Söz konusu sorunsala istinaden bu çalışma Erasmus’u eserlerinde ortaya koyduğu savaş ve barış düşünceleri bağlamında analiz ederek, ideolojik anlamda onun nasıl konumlandırılabileceğini tartışmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda ona sıklıkla ithaf edilen hümanist ya da pasifist olduğuna yönelik yakıştırmaların hangi ölçüde tutarlı olduğu irdelenecektir. Son tahlilde ise ortaya çıkacak tespitlerden hareketle onu nasıl tanımlamamız gerektiği konusunda bir öneri sunulmaya çalışılacaktır.

Keywords
Erasmus, savaş, barış, hümanizm, ötekileştirme.

Abstract
Desiderius Erasmus who is known as a prominent philosopher of renaissance period has been mentioned as a humanist or pacifist in many sources. Nevertheless, it seemed that he articulated some different thoughts beyond the ideas attributed to him. About the point in question, this work aims to discuss how to position Erasmus in ideological terms through analyzing his ideas he revealed in his works about war and peace. Within this context, it will be examined to what extent the ascription of humanist and pacifist frequently to him is coherent. Consequently, it will be tried to suggest a proposal about how we should describe him depending on the findings.

Keywords
Erasmus, war, peace, humanism, alienation.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri