Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


On the Possibility of Marxist Ethics
(Marxist Etiğin Olanağı Üzerine )

Author : Buket Korkut Raptis    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8:1
Page : 131-155
    


Summary
Marx bir etik kuramı geliştirmekten kaçınmış ve ütopyacı sosyalistleri eleştirmiştir. Her ne kadar Marx'ın bu iki konuya olan yaklaşımı felsefi kaynaklarda farklı konular olarak tartışılmışsa da, biz bu ikisinin Marx'ta aynı kaynağa dayandığını savunacağız. Marx'ın bu eleştirilerinin kaynağında onun bilimsel sosyalizme olan adanmışlığı yatmaktadır. Öncelikli olarak Marx'ın anladığı şekliyle ütopyacı ve bilimsel sosyalizm arasındaki farkı tartışacağız. Bu tartışmada yer alan Marksist bakış açılarını özetledikten sonra Marksizmi etikle uzlaştırmaya çalışan her çabanın özünde ütopyacı olması gerektiğini ileri süreceğiz. Son olarak, Marksist bir etik kuramı geliştirmek için neden bir ütopya kurgulamaya ihtiyaç olduğunu Nietzscheci argümanlar vererek destekleyeceğiz.

Keywords
Marx, Nietzsche, etik, ahlak, ütopya, devrim.

Abstract
Marx avoided elaborating an ethical theory and criticized utopian socialism. Although Marx’s attitude towards these two issues is discussed separately in the literature, we will argue that they stem from the same ground in Marx. It is Marx’s devotion to scientific socialism that grounds his criticisms. We will first discuss the opposition between utopian and scientific socialism as Marx understood it. After elaborating some Marxist approaches in this debate, we will argue that any attempt at reconciling Marxism with ethics must be utopian in nature. Finally, we will give some Nietzschean arguments for explaining why a conception of utopia is indispensable for developing a Marxist theory of ethics.

Keywords
Marx, Nietzsche, ethics, morality, utopia, revolution.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :MC Reklam Basın ve Yayıncılık, Eymir Mah. M.Golu Cad. L5-3 Golbasi, Ankara, TURKEY
Telephone :+90-312-596-45-92 Fax :+90-312-596-45-92
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri