Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Introduction to Value-Relevant and Normative Tradition in Philosophy of the Social Sciences
(Sosyal Bilimler Felsefesinde Değer-Yüklü ve Normatif Geleneğe Giriş )

Author : Ruhi Can Alkın  & Ramazan Yelken  
Type :
Printing Year : 2014
Number : 4:2
Page : 15-27
    


Summary
Methodology, which is one of the most important areas subjected by philosophy of the social sciences, determines the epistemological and ontological position of scientific practice. From this point of, it could be said that positivist and interpretivist methodology have an important role on the studies regarding philosophy of the social sciences. At this point, the current study proposes to critically analyze positivist epistemology in the social scientific practice while shedding light on the inevitable character of interpretivist methodology for this area. More specifically, study will illustrate the values and normative tradition in specific to research subjects and actors of social sciences. In doing so, study will assert that naturalistic approach, which focuses on cause and effect relations when examining social phenomena, will be shown as an inappropriate tradition in the social sciences in comparison to interpretivist methodology. On the other hand, understanding of “social science for the sake of society” instead of the idea of “social science for the sake of social science” will be examined. In relation to this understanding, possibility and necessity of ontological ties among the social sciences and politics will be questioned at the end of the study by considering the concept of ethics.<

Keywords
Philosophy of the social sciences, ontology, epistemology, positivism, interpretivism.

Abstract
Sosyal bilimler felsefesinin yoğunlukla üzerinde durduğu alanlardan birisi olan metodoloji, bilimsel pratiğin ontolojik ve epistemolojik pozisyonunu ortaya koyar. Bu açıdan, positivist ve yorumcu metodolojinin sosyal bilimler felsefesine dair çalışmalarda anahtar rolü oynadığı söylenebilir. Bu çalışma, sosyal bilimsel pratikteki positivist epistemoloji ve metodolojiyi eleştirel olarak analiz etme ve yorumcu geleneğin sosyal bilimler için kaçınılmaz olduğunu gösterme çabasındadır. Diğer bir ifade ile çalışma, bilimde değer yargılarını ve normatif geleneği sosyal bilimci ve onun araştırma konusu olan toplum/birey özelinde gündeme getirecektir. Böylelikle, toplumsalın incelenmesinde salt fenomenler arası neden-sonuç ilişkisine odaklanan naturalist yaklaşımın sosyal bilim algısına ters düştüğü de çalışmanın iddialarından birisi olacaktır. Bu noktada, “sosyal bilim için sosyal bilim” gibi bir anlayıştan ziyade “toplum için sosyal bilim” gibi bir anlayış da gündeme gelecektir. Bu anlayışla bağlaantılı olarak, sosyal bilimin politika ile kuracağı temasın ontolojik olarak mümkün ve gerekli olduğuna dair tartışma da -etik olgusu göz önünde bulundurularak- çalışmanın sonuç bölümünde irdelenecektir.<

Keywords
Sosyal bilimler felsefesi, ontoloji, epistemoloji, pozitivizm, yorumculuk.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri