Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sayının Doğası ve Anlamı Üzerine
(On the Nature and Meaning of Number )

Author : Ayşe Kökcü    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8:1
Page : 61-77
    


Summary
Bu makale, 19. yüzyılda analizin aritmetikleştirilmesi ve matematiğin temellendirilmesi tartışmaları bağlamında sayı kavramının tanımının ve mahiyetinin anlaşılması konusu üzerinedir. Mesele öncelikle tarihsel açıdan ele alınacak ve akabinde hem Dedekind, Cantor, Peano gibi matematikçilerin, hem de Frege gibi bir mantıkçının konu hakkındaki çözüm önerilerine yer verilecektir. 1870’lerde aritmetiğin temelleri üzerine yapılan tartışmalar, yoğunluk kazandı. Matematiğin tutarlı ve çelişkilerden arınmış, güvenilir bir bilim olması için öncelikle aritmetiğin temel taşı olan sayı kavramının tam olarak tanımlanması gerekiyordu. Bu makalede sayı kavramının ne olduğu, anlamının neliği sorusunun cevabı aranacaktır.

Keywords
Sayı kavramı, aritmetiğin temelleri, matematik felsefesi, Dedekind, Frege.

Abstract
This article is about the understanding of the definition of the number concept and its content in the context of arithmeticisation of analysis and discussions on the basis of mathematics in the nineteenth century. The issue will be addressed historically first and then the proposals for solutions by mathematicians such as Dedekind, Cantor, Peano, as well as by Frege, a logician, will be examined. The discussions on the foundations of arithmetic in the 1870s gained intensity. For mathematics to be a consistent and reliable science free from contradictions, the concept of number, the cornerstone of arithmetic, had to be precisely defined. In this article, the answer to the question of what the concept of number is and what its meaning is will be discussed.

Keywords
The concept of number, foundations of arithmetic, philosophy of mathematics, Dedekind, Frege.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri