Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


I. Kant: 'Ebedi Barış' Olanağında Bir Modus Vivendi Taslağı
(I. Kant: An Outline of Modus Vivendi in the Possibility of 'Perpetual Peace' )

Author : Cengiz Mesut Tosun    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 7:2
Page : 01-14
    


Summary
Uygarlık kavramı genelde bilimsel alanlardaki gelişme olarak de-ğerlendirilmektedir. Bu durumu insanın psiko-sosyal yönünün bir yan-sıması olarak değerlendirmek mümkündür. İnsanoğlu bu alandaki ba-şarılarıyla övünmekte, gururlanmaktadır. Bir insanın diğer bir insanı, bir devletin diğer bir devleti yenme, yok etme arzusunun kökeni nedir? Savaşların odağında insan doğası ve “devlet doğası”nın (aklının) aynı tarz hareket ettiği düşünülmektedir. Egemen olmak, yönetmek, geniş-lemek, gibi temel faktörler ön plana çıkmaktadır. Çatışmanın, savaşın, soykırımların olmayacağı olası bir “ebedi barış”ın hüküm sürdüğü bir dünya kurulamaz mı? Aydınlanma filozofu Kant dünya üzerinde barı-şın tesisini amaçlayan “Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme”sini 1795’te yazar. Kant için insan olanaklar bütünüdür. Savaşan insan olanağını her durumda sergileyen insan neden ebedi bir barış sürecini ortaya çıkaracak bir modus vivendi olanağı için çaba göster(e)memektedir. Kant, barışı tesis edebilme olanağını sergileyebilecek insan için pratik felsefe örneği olarak uluslararası hukuk zemininde “Ebedi Barış”ı mümkün görmektedir. Geçici bir çözüm, geçici bir yaşam tarzı olarak değil daimi bir modus vivendi olanağı olarak barış sağlanabilir.

Keywords
Kant, ebedi barış, olanak, savaş, insan, modus vivendi.

Abstract
What is the origin of the desire of a human being or a state to defeat or destroy respectively another human being or a state? In focus of the wars, it is regarded that the human nature and the “nature (mind) of the state” act in the same way. Basic factors such as dominating, governing and expanding come into prominence. Is it not possible to establish a world in which there is no conflict, war or genocides and a possible “perpetual peace” reigns? Kant, who is a philosopher of the period of enlightenment, has written his “Perpetual Peace: A Philosophical Sketch” in 1795 which aims the establishment of the peace on earth. For Kant human being is a sum of possibilities. Why cannot or does not human being strive for a possibility of a modus vivendi which will reveal the possibility of a process of perpetual peace, while exhibiting the possibility of fighting human being in every case? As an example of a practical philosophy for a human being who may exhibit the possibility of establishing a perpetual peace, Kant regards the “perpetual peace” possible on the ground of the international law. Peace can be ensured not as a temporary solution, a temporary way of living but as the possibility of a perpetual modus vivendi.

Keywords
Kant, perpetual peace, possibility, war, human, modus vivendi.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri