Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Frege’nin Anlam ve Gönderim Ayrımı
(Frege’s Distinction of Sense and Reference )

Author : Mustafa Yıldırım    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 7:2
Page : 163-183
    


Summary
Frege, modern anlamda dil felsefesinin kurucusudur. O, öne sürdüğü pek çok düşüncesiyle, dil felsefesi çalışmalarının gündemini de belirler. O, dil felsefesini, felsefenin merkezine yerleştirerek, felsefe tarihinde bir devrim gerçekleştirir. Bu devrim, sadece Descartes’ın modern düşüncenin şafağında gerçekleştirdiği devrimle mukayese edilebilir. Frege’nin dil felsefecilerini en çok derinden etkilediği makalesi hiç kuşkusuz “Anlam ve Gönderim Üzerine”dir. Frege bu makalesinde ünlü anlam ve gönderim ayrımını gerçekleştirir. Yine Frege, bu makalede, anlam ve gönderim ayrımını cümle, yan cümle ve belirli betimlemeler içeren ifadelere de uygular. Biz de çalışmamızda Frege’nin anlam ve gönderim ayrımına odaklanarak, bu ayrımı söz konusu ifadelere nasıl uyguladığını ortaya koymaya çalışacağız.

Keywords
Anlam, gönderim, anlam ve gönderim ayrımı, düşünce, doğruluk değeri, özel ad.

Abstract
Frege is in modern terms the founder of the philosophy of language. With asserting a great deal of thoughts, he sets the agenda for studies in the philosophy of language. He gives to the philosophy of language a central place in philosophy and achieves a revolution in the history of philosophy. This revolution could only compare with that of Descartes which was achieved by him at daybreak of modern thought. Frege’s article which makes the most deeply impact on philosophers of language is “On Sense and Reference”. In this article, Frege makes his famous distinction between sense and reference. In this article, he also applies distinction of sense and reference to sentences, subclauses and statements include definite descriptions. In this paper, by focussing on distinction between sense and reference, we will try to reveal how Frege applies this distinction to these statements.

Keywords
Sense, reference, sense and reference distinction, thought, truth value, proper noun.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri