Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kripke’de Özel Adlar, Fiziksel Durumlar ve Zihinsel Durumlar İçin İleri Sürülen Özdeşlik Tezi Tartışması
(Discussion of the Propounded Identicalness Thesis for Proper Nouns, Physical Situations and Mental Situations in Kripke )

Author : Vedat Çelebi    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 7:2
Page : 51-74
    


Summary
Bu çalışmada, Kripke’nin olanaklı dünyalar argümanı çerçevesinde zihinsel süreçlerin fiziksel olaylara indirgenerek özdeşleştirilmesinin zorunlu bir dayanağı olmadığı iddiası ele alınmıştır. Fizikalizm ve özdeşlik kuramları, zihinsel süreçleri tümüyle fiziksel bir şekilde, dolayısıyla onu fizikî olana indirgemeye çalışarak beyin olayları ile açıklamayı amaçlamaktadır. Kripke’ye göre ise, zihinsel durumların, fiziksel durumlarla özdeşleştirilmesi için bir zorunluluk söz konusu olmalıdır. Ancak ona göre, fiziksel olayların zihinsel süreçleri zorunlu olarak ortaya çıkardığını göstermek mümkün değildir. Kripke’ye göre, bir ifadenin zorunlu olarak doğru olabilmesi için tüm olanaklı dünyalarda doğru olması gerekir. Kripke, bu durumu anlatmak için “katı belirtici” (rigid designator) kavramını kullanır. Kripke’ye göre katı belirticiler arasındaki özdeşlik tezleri metafizik olarak zorunlu doğru olmalıdır. Bu durum zihinsel olaylar için geçerli değildir. Şu halde makalenin amacı, Kripke açısından fiziksel ve zihinsel durumların açıklanmasında ileri sürülen özdeşlik tezinin neden geçerli olmadığının ortaya konulmasıdır.

Keywords
Kripke, özdeşlik,özel adlar, zihinsel ve fiziksel durumlar, katı belirticiler.

Abstract
In this study, Kripke's claim, that within the framework of the possible worlds argument, the identification of mental processes by being reduced to physical events doesn't have an imperative base is addressed. Theories of physicalism and identity aims to explain the mental processes in a thoroughly physical way, thus trying to reduce it to the physical one, through brain events. According to Kripke, there must be an imperativeness for the identification of mental states with physical states. According to him, however, it is not possible to show that physical events necessarily reveal mental processes. According to Kripke, in order to be imperatively correct for one statement, it must be correct in all possible worlds. Kripke uses the concept of "rigid designator" to describe this situation. According to Kripke, the thesis of identity between rigid designators must be metaphysically imperative correct. This situation does not apply to mental events. So then, the aim of this article is to reveal why the thesis of identity proposed in the explanation of physical and mental situations in terms of Kripke is not valid.

Keywords
Kripke, identity, proper nouns, mental and physical situations, rigid designators.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri