Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Albert Camus: Yabancı ve Sisifos Söyleni: Duygusal Bir Deney Olarak Saçmanın Düşünsel Bir Kavrama Yükselişi
(The Stranger and The Myth of Sisyphus: The Rise of Absurdity to an Intellectual Concept as an Emotional Experiment )

Author : Gül Turanlı    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 7:2
Page : 145-162
    


Summary
Albert Camus’nün Yabancı adlı romanı ile Sisifos Söyleni başlıklı denemesi uyumsuz bir duyarlılıktan hareketle insanlara dünyanın saçmalığını göstermesi açısından 20. Yüzyıl felsefe tarihinin en önemli yapıtlarından kabul edilir. Her iki metin de yaşamın anlamsızlığı, varoluşumuzun saçmalığı, dünyaya karşı eksiksiz bir aldırmazlık, çağdaş insan üzerindeki nihilizm büyüsü gibi konuları saçma kavramından hareketle sorunsallaştırır. Çalışmanın amacı ilk safhada duygusal bir deney olan saçmanın salt düşünsel bir kavrama nasıl yükseldiğini insanın hayatını kuran anların çeşitliliğinden hareketle incelemektir.

Keywords
Saçma, nihilizm, intihar, yabancılaşma, duygu ve kavram.

Abstract
Albert Camu’s novel Stranger and His essay named The Myth of Sisyphus are accepted as one of the most important works of the history of philosophy in terms of showing the absurd of the world to the people. Both texts starting from the concept of absurdity problematize the subjects such as the meaningless of life, the absurdity of our existence, a full indifference to the World and the magic of nihilism on modern man. The aim of the study is to investigate how the absurdity, which was an emotional experiment in the first phase, rose to a purely intellectual concept with a variety of moments forming the man’s life.

Keywords
Absurd, nihilism, suicide, alienation, sense and concept.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri