Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bahtin, Kant ve Danto’da Sanatın Bir İşlevi Olarak İtibarsızlaştırma
(Degredation as a Function of Art in Bakhtin, Kant and Danto )

Author : Suat Soner Erenözlü    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 7:2
Page : 219-232
    


Summary
Bahtin Rabelais ve Dünyası adlı çalışmasında, Karnavalesk ve grotesk edimlerle beliren “itibarsızlaştırma” geleneğinin Ortaçağ halk kültüründe önemli bir yeri olduğunu iddia eder. Politik, sosyal ve kültürel verilerden yola çıkarak felsefede “itibarsızlaştırma” kavramını ortaya atan Bahtin, bu kavrama estetik veya sanat felsefesi perspektifinden yaklaşmaz. Bu çalışmanın amacı, Bahtin’in “Rabelais ve Dünyası” adlı eserinde ortaya koyduğu “itibarsızlaştırma” kavramının ilkelerini araştırmak, sanatla bağını kurmaktır. Bununla birlikte sanatın işlevlerinden biri olarak, Bahtin’ in bu kavrama atfettiği anlamı merkeze alarak, Immanuel Kant’ın ve Arthur Danto’nun estetik ve sanat anlayışlarıyla “itibarsızlaştırma” arasında ilişkiler kurmak çalışmanın amaçları arasındadır.

Keywords
İtibarsızlaştırma, karnavalesk, grotesk, Mihail Bahtin, Immanuel Kant, yüce, Arthur Danto.

Abstract
In his work “Rabelais and His World”, Bakhtin argues that the tradition of “degradation”, presented in carnivalesque and grotesque aspects, has an important place in the medieval folk culture. Introducing the concept of “degradation” in philosophy from political, social and cultural data, Bakhtin himself does not approach this concept from the perspective of aesthetics or philosophy of art. The aim of this study is to investigate the principles of the concept of "degradation" put forth by Bakhtin in his work "Rabelais and His World" and to establish a bond with art. However, based on the meaning attributed to this concept by Bakhtin as one of the functions of art, one of the aims of this study is to establish relations between degradation and Immanuel Kant and Arthur Danto's senses of aesthetics and art.

Keywords
Degradation, carnivalesque, grotesque, Mihail Bakhtin, Immanuel Kant, sublime, Arthur Danto.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri