Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Missing Piece in Descartes’ Metaphysical Project: Time
(Descartes’ın Metafizik Projesindeki Eksik Parça: Zaman )

Author : Volkan Çifteci    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8:1
Page : 45-60
    


Summary
Descartes’ın metafizik projesinin merkezinde kendilik, Tanrı ve dış dünya temaları bulunmaktadır. Descartes, kendiliği uzamlı tözden ayırarak onu düşünen töz olarak ele alır. Yaratılmamış töz olan Tanrı’nın aksine, kendilik ve dış dünya yaratılmış tözler olarak düşünülürler. Bu makale üç ana konuya odaklanmaktadır. Birincisi, Descartes’ın kendilik ve dış dünya hakkındaki düşüncelerinin ne olduğunu, varoluş ve sürerlik üzerinden anlamaya çalışmaktır. İkincisi, Descartes’ta kendiliğin dış dünyaya nasıl erişim sağladığını göstermektir. Sonuncusu ise Descartes’ın metafizik projesindeki, diğer bir deyimle kendilik, dış dünya ve bunlar arasındaki ilişkiyi açıklama girişimindeki, eksikliğe dikkat çekmektir. Bu makalede, bulmacadaki eksik parça olan zaman yerine konularak söz konusu eksiklik giderilmeye çalışılacaktır.

Keywords
Kendilik, zaman, dış dünya, erişim, metafizik, Tanrı.

Abstract
Descartes’ metaphysical project revolves around the themes of the self, God, and the external world. He takes the self as a thinking substance by separating it from the extended substance. Unlike God – the uncreated substance – the self and the external world are considered to be created substances. This paper has three objectives. The first is to find out Descartes’ answer to the question of what the self and the external world are by examining existence and persistence. The second is to show how Descartes demonstrates the self-getting access to this world. The last is to point out the deficiency in his metaphysical project, namely, the deficiency in his accounts of the self, the external world, and the relation between them. This paper attempts to make up for this deficiency by putting the missing piece, i.e., time into its place.

Keywords
The self, time, external world, access, metaphysics, God.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri