Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Problemi Ele Almada Lâfız-Anlam İlişkisinin Önemi
(The Importance of Word-Meaning Relation upon Handling a Problem )

Author : Şerefettin Adsoy    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 7:2
Page : 185-202
    


Summary
Belli bir konuya dair beyanda bulunulmak istenildiğinde, şekil ama daha çok da içeriğe yönelik birçok problem ortaya çıkmaktadır. Bu sıkıntılar çeşitlilik arz etmekle beraber daha çok, ele alınacak “problem”in içerik boyutunun netleştirilmesine yönelik lâfız-anlam ilişkisinin dikkate alınmaması olarak gerçekleşmektedir. Delâlet boyutuna bağlı olarak belli bir anlama delâlet etmek üzere kullanılan kimi lâfızlar, kast edilen anlamın bütününü, kimi lâfızlar da kast edilen anlamın bir kısmını karşılamak üzere kullanılmaktadır. Dolaylı bir delâlet çeşidi olan iltizamî delâletin kullanımı telafisi çok zor sıkıntılara yol açabilmektedir. Bu yüzden kullanılacak lâfızların seçimi hayatî önem arz etmektedir. Canlı bir organizmaya benzeyen lâfızlar, doğma, büyüme vb. evreler geçirerek yaşamlarını devam ettirirler. Meydana gelen sosyal olaylardan dolayı lâfızların delâlet ettiği anlamlarda ciddi bir değişim meydana gelebilmektedir. Böyle durumlarda, söz konusu lâfızlar kullanılmaya devam edilmezse veya yerine uygun lâfız bulunmazsa, anlamında meydana gelen değişimden dolayı, zihinlerde meydana gelecek boşluklara bağlı olarak eylemlerde sonucu kestirilemeyen birçok sorunun ortaya çıkmasına yol açacaktır.

Keywords
Anlam, lâfız, delâlet, içlem, kaplam, lâfız-anlam ilişkisi.

Abstract
When someone wants to mention a certain topic, many problems arise in terms of shape, but more in content. Not diversified, these problems occur more frequently as the ignorance of the lexical-semantic relation to clarifying the content dimension of the "problem" to be addressed. Some of the words used to describe a particular meaning, depending on the size of the sentence, are used to cover some of the meaning but some are used to cover the whole meaning of what is meant by some words. It is very difficult to compensate for the use of the connotation, which is an indirect manifestation. Therefore, the choice of the words to be used is vitally important. The words, which resemble a living organism, continue their lives by passing through phases such as birth and growth. A significant change can take place in the meanings that the words represent because of social events. In such cases, if the words do not continue to be used or if the appropriate words are not replaced, it will lead to many problems that can not be predicted in actions depending on the gaps in the minds due to the change in meaning.

Keywords
Meaning, word, reference, intension, extension, word-meaning relation.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri