Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


How to Read Wittgenstein’s Later Works with Gadamerian Ontological Hermeneutics on the Subject of Learning Color Concepts?
(Renk Kavramlarını Öğrenme Hususunda Wittgenstein'ın Geç Dönem Eserleri Gadamerci Hermenotik Bağlamda Nasıl Okunur? )

Author : Abdullah Başaran    
Type :
Printing Year : 2014
Number : 4:2
Page : 49-62
    


Summary
Even though there is an ineluctable abyss between Analytic and Continental Philosophy, it is not hard to argue that in his later works Ludwig Wittgenstein draws a closer philosophical attitude to the latter in terms of that the notions developed by him, such as language-games, family resemblances, meaning-in-use or rule-following, apart from his earlier nomological approach to language, leave room for various understandings and uncertainty in language. In the present work, my primary task is to concentrate on the close relationship between the Wittgenstein’s notion of family resemblances and Gadamer’s idea of the fusion of horizons. But both philosophers, coincide in criticizing the authority of the Cartesian subject and private language and in allowing different understandings and uncertainty in language. Starting from this point of view, the linguistic turn, I will turn my remarks on the question how we learn color concepts since the structure of these concepts radically differs from the words that are able to subject to ostensive definitions. This last section will also offer a hermeneutical reading of Wittgenstein’s notion of family resemblances.<

Keywords
Wittgenstein, Gadamer, color concepts, language-games, hermeneutics.

Abstract
Analitik ve Kıta Avrupası felsefesinde aşılmaz bir uçurum varmış gibi gözükse de, erken dönem felsefesindeki dile nomolojik yaklaşımını bir kenara bırakacak olursak, Ludwig Wittgenstein'ın, geç dönem eserlerinde geliştirdiği dil oyunları, ailevi benzerlikler, kullanımdaki anlam ve kural takibi gibi kavramlar sayesinde dil içerisinde farklı anlayışlara ve değişkenliğe yer verdiği için, Kıta Avrupası felsefesine yakın bir felsefi tutum içerisinde olduğunu söylemek zor olmayacaktır. Bu çalışmada, benim de öncelikli amacım Wittgenstein'ın ailevi benzerlikler kuramı ve Gadamer'in ufukların kaynaşması düşüncesi arasındaki yakın ilişkiye odaklanmak olacak. Zira bu iki filozof, Kartezyen öznenin onulmaz otoritesi ve şahsî dil anlayışının eleştirilmesi hususunda benzer tutumu sergiler. Bu noktadan yol çıkarak, asıl meselemiz olan renk kavramlarını nasıl öğrendiğimiz sorusuna yönelecek ve Wittgenstein'ın ailevi benzerlikler kuramına hermenotik bir okuma önerisinde bulunacağız.<

Keywords
Wittgenstein, Gadamer, renk kavramları, dil oyunları, hermenötik.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri