Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkçe Öğretmeni Adaylarının 'Felsefe' Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
(Metaphoric Perceptions of the Preservice Turkish Teachers about the Term 'Philosophy' )

Author : Sadık Erol Er  & Ömer Tuğrul Kara & B. Erdem Dağıstanlıoğlu  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 7:1
Page : 335-359
    


Summary
Felsefe, insanın bilinçlenmesinde, evreni, dünyayı ve kendisini anlama ve anlamlandırmasında önemli bir işleve sahiptir. Öğretmenlik mesleğinin felsefeyle ilişkili olması, Türkçe öğretmenlerinin de dil kullanımı ilkelerini öğreten ve bu vesileyle düşünmeye sevk eden bir alanda olmalarıyla felsefe kavramsal olarak daha da önem kazanmıştır. Türkçe öğretmenleri dil mantığını ve sistematiğini veren, dilin sınırları doğrultusunda düşünceyi şekillendirebilen, dil ile üretilen türleri, bilhassa edebiyat ürünlerini öğrenciye tanıtan kişilerdir. Bu çalışmanın temel amacı Türkçe eğitimi ana bilim dalı öğrencilerinin “felsefe” kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla tespit etmektir. Çalışma grubunu Çukurova Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında 2, 3 ve 4. sınıflarda eğitim gören öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak her öğrenciye “Felsefe ... gibidir. Çünkü ...” ifadesinin yazılı olduğu pusulalar verilmiş ve boşlukların doldurulması istenmiştir. Araştırmada elde edilen metaforlar farklı kategorilerde toplanmıştır. Araştırmada felsefenin Türkçe eğitiminde okuyan öğrenciler gözünde nerede olduğu ve eğitimde ne şekilde kullanılacağı hususunda ipuçları elde edilmeye çalışılmıştır.

Keywords
Türkçe eğitimi, felsefe, metafor, algı, öğretmen eğitimi.

Abstract
Philosophy has a significant function in the awakening of human, understanding and perceiving the universe, the world and himself. Since teaching profession is related with philosophy and hereby they both are in a field promoting thinking, Philosophy has gained more importance conceptually. Teachers of Turkish language are those who teach the system and logic of language, who can shape the ideas in line with the boundaries of language and who introduce students the works produced with language, particularly literary works. The basic purpose of this study is to determine the perceptions of the students in the Department of Turkish Education about the term, philosophy through metaphors. The study group consists of the students in the 2nd, 3rd and 4th grades in the Department of Turkish Education in Çukurova University. As data collecting tool, each student was given papers in which the expression “Philosophy is like ….., because …..” is included and they were required to fill in the blank places. The metaphors obtained in the study were collected under different categories. In the study, it was attempted to determine what place the philosophy is in the eyes of the students studying Turkish and find out some clues about how it can be used in education.

Keywords
Turkish education, philosphy, metaphor, perception, teachers training.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri