Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Rönesans Ütopyaları ve Distopyalarda Bilim Anlayışına Bakış
(Overview to the Understanding of Science in Renaissance Utopias and Distopies )

Author : Yakup Akyüz    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 7:1
Page : 147-164
    


Summary
Düşünce tarihinde ütopyacılık fikri siyaset felsefesinin önemli çabalarından biridir. Platon’un Devlet ve Yasalar adlı eseri ilk ütopya eseri olarak görülmektedir. Rönesans düşüncesi ile insanın temele alınarak bilim düşüncesinin değişmesi, düşüncede yeniliğe gitmesi, ütopya düşüncesini yeniden ele alınıp değerlendirilmesini de beraberinde getirmiştir. Rönesans döneminde Thomas More’un “Ütopya” isimli eserinden başlayarak ideal devlet düzeninin oluşturulmasında bilime devlette nasıl yer verileceği düşüncesi tartışılmıştır. Hatta devlette düzenin sağlanması bilim üzerine temellenen eğitim algısı üzerine kurulmuştur. Bacon’ın “Süleyman Evi” olarak adlandırdığı kurum modern bilimle temellenen bir akademi olarak görülmüştür. Batı düşünüşünün temelinde yer alan bilim algısı ütopik devlet sistemlerinde de kendisine yer bulmuştur. Ancak sosyalist ütopyaların etkisiyle kurgulanan ve bu kurgudan hareketle kurulan sosyalist devlet düşüncesine karşı bir eleştiri olarak yazılan yirminci yüzyıldaki distopyalarda bilim ve eğitim düşüncesine yer vermişlerdir. Distopyalar bilimi ideolojik bir tutumla ele almış, bilim ve bilim adamları devletin emrine sunulmuştur. Bilim devletin ideolojisine ne kadar hizmet ediyorsa o kadar vardır düşüncesi temel kılınarak, bilim devlet tekeline alınmak istenmiştir. Bu husus özelikle de Orwell’in 1984, Aldous Huxley’in Cesur Yeni Dünyası, Zamyatin’in Biz adlı vb. distopya eserlerinde açığa çıkmıştır.

Keywords
Ütopya, distopya, devlet, bilim, Rönesans.

Abstract
The idea of utopia is one of the important efforts in political philosophy in the history of though. Plato's Works “Republic and Law” are seen as the first state of utopia. The idea of utopia was discussed in the Renaissance period again. One of the factors that influence this period is the idea of science. Starting from the Thomas More's “Utopia” was discussed thought of science will be given in the ideal state. Even in the state to maintain order utopia, which based on the perception of science education and founded on it. Bacon's “Solomon's house” has been seen as an institution grounded in modern Science Academy. However, dystopias, written as a criticism against the idea of the socialist state gave place to science and education in the twentieth century. Dystopias took the science ideological attitude and science and scientists was presented by the order of the state. This issue especially has emerged dystopia of Orwell's 1984, Aldous Huxley's Brave New World and Zamyatin's We (Mıy).

Keywords
Utopia, dystopia, republic, science, Renaissance.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. Ve Tic.Ltd. Şti. Fırat Teknokent ARGE 2 Çaydaçıra Mah. Hacı Ömer Bilginoğlu Cd. No : 67/Z-4 ELAZIĞ
Telephone :08503055523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri