Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Platon’un Timaios Diyalogunda Tanrı ve Evrenin Oluşumu
(God and the Formation of Cosmos in the Plato’s Timaeus )

Author : Şamil Öçal    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 7:1
Page : 65-83
    


Summary
Platon’un geç dönem diyaloglarından biri olan Timaios, Devlet diyalogu ile birlikte Platon Felsefesini anlamak için anahtar rolü üstlenen önemli yapıtlarındandır. Ancak Timaios aynı zamanda içinde muğlak ifadelerin yer aldığı, mitos ile logosun birbirine karıştığı bir bir metindir. Bu yüzden, şiirsel ve mitoloji ile karışık dil yapısı sebebiyle eleştirilmiştir. Birçok araştırmacı Platonun bu eserini zor bir metin olarak kabul etmekte ve günümüzdeki bilim anlayışı bakımından izahı zor unsurlar barındırdığını düşünür. Çünkü bu eser onlara göre modern ve rasyonel olan karşısında geleneksel ve mitolojik olanı temsil etmektedir. Ancak buna rağmen Platon’un diğer eserlerinde eksik kalan ya da kapalı kalan bazı görüşleri ancak Timaios ile birlikte tamamlanmakta ve anlaşılmaktadır. Bu özellikle de kozmoloji ve Tanrı konusunda daha belirgindir. Dolayısıyla Timaios’un Platon’un düşüncelerinin anlaşılmasında rolünün olmadığını söyleyemeyiz. Yeni Platoncular bu metni Platon’un Tanrısal yönünün bir göstergesi olarak kabul etmişlerdir. Timaios aynı zamanda evrenin yaratılışı konusunda yapmış olduğu ilginç öneri ile de Hıristiyan filozofların da dikkatini çekmiştir. Bu makalede Timaios diyalogu esas alınarak Platon’un evrenin oluşumu ve yapısı, Tanrı konusundaki görüşleri ele alınacaktır. Girişte Platon’un Timaios unun kısa bir tanıtımı yapılacak, daha sonra Timaios’un Ortaçağlarda Hıristiyanlar açısından önemi vurgulancaktır. Takip eden bölümlerde Timaios’ta yaratma, Tanrı, Demiurgos kavramı ve muhtemel anlamları irdelenecektir. Burada cevab aranacak belli başlı sorular şunlar olacaktır: Timaios nasıl bir eserdir? Timaios Platon’un özgün görüşlerini dile getiren bir eser midir? Timaios’da nasıl bir Tanrı ve yaratma düşüncesi vardır? Timaios diyalogunun Hıristiyanlar üzerindeki etkisi nedir? Tanrı ile evren arasındaki ilişki nasıl bir ilişkidir? Demiurge’un doğası ve temel nitelikleri nedir? Bu sorular diyalog çerçevesinde ele alınıp değerlendirilecektir.

Keywords
Platon, Timaios, evren, Tanrı, Demiurgos, form.

Abstract
The Timaeus which is konown as one of his late dialogs , is a important key work to understand Plato’s philosophy, as well as his Republic. But at the sama time it is a work that includes vogue expressions and presents mytos and logos together. Hence it is a difficult text to read and make systematization. Saying that it has poetical and mytic language which against modern scientific view, some modern scholars critisize it. They also maintain that Timaeus is a kind of intellectual evil, and it represents the traditional and mythological values vis a vis rational and modern ones. However , when we ignore the Timaeus we lack some knowledge that is providet only by it. That is very clear when it comes especially cosmology and God. New Platonists have accepted this text as pointing out to

Keywords
Plato, Timaeus, cosmos, God, Demiurge, form.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri