Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Nurettin Topçu'nun Felsefe ve Metafizik Tasavvuru
(Phylosophy and Metaphysical Thought of Nureddin Topçu )

Author : Rıza Bakış    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 7:1
Page : 311-333
    


Summary
XX. Yüzyıl Türkiye’sinin bir mütefekkiri ve münevveri olan Nurettin Topçu, dönemin düşünce ve toplumsal hayatı üzerinde derin izler bırakmıştır biridir. Batı’ya araştırma yapmaya gidenlerin ilklerinden olan Topçu, felsefe alanında ve daha spesifik olarak da ahlak konusunda doktora yapmış ilk araştırmacıdır. Birçok araştırmacı ve fikir adamınca da filozof olarak nitelenen Topçu’nun yazılarında felsefe ve metafizik bağlamındaki özel vurgusu dikkat çekicidir. Özellikle metafizik tasavvurunu ve felsefeye bakışını yansıtan değerlendirmeleri bütünlüklü bir şekilde tartışılması gerektiği düşüncesinden hareketle böyle bir başlık altında konuyu ele almak istedik. Amacımız, onun fikriyatının bütüne sirayet etmiş olan felsefe tasavvurunu ve metafiziğe bakışını görmek ve metafizik alana hangi kavramlar aracılığıyla işaret ettiğini tespit etmek ve tartışmak olacaktır.

Keywords
Felsefe, metafizik, ruh, kalb, irade, hareket ve isyan.

Abstract
Nurettin Topcu who is one of the intellectual of 20th century of Turkey has left a deep impression on the period of thought and social life. Topcu, one of the leading figures of scholars who went to West for study, is first researcher gained PhD. in the field of philosophy and more specifically in the field of morality. Topcu is described as a philosopher by many researchers and intellectuals and has special emphasis about philosophy and metaphysics in his writings. In particular, we would like to discuss his concept of metaphysics and philosophy in an integrated manner since we wanted to deal with think this topic in this way. Our aim is to see his concept of philosophy and metaphysics and to identify and discuss what kind of terms he points out about the field of metaphysics.

Keywords
Philosophy, metaphysics, soul, heart, will, motion and rebellion.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri